ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2554
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเรื่อง ช่วยลูกให้เรียนดี โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ...
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2554
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือก โดย นพ.ธนวัฒน์ ชนวิริยะ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ...
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2554
  งานกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสู่ประชาชน ฝ่ายการพยาบาลอาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง โรคของข้อและแพ้ภูมิ : เกาต์ รูมาตอยด์ เอสแอลอี ...
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2554
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญมาร่วมฝึกโยคะดูแลสุขภาพกายและใจให้สมดุลด้วยอาสนะขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันและผ่อนคลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง ...
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2554
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ ครูปุ๋ม โทร.๐๘ ๑๔๙๕ ๑๗๓๐
 • 16 มกราคม 2554 ถึง 30 มกราคม 2554
  โครงการค่ายปฏิบัติธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ปี ๒๕๕๔ความเป็นมา   ปัจจุบันกระแสสังคมได้ทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลคำว่า “ศีลธรรม” ออกมากไปทุกที่ ...
 • 20 ธันวาคม 2553
  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสู่ประชาชน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง พาร์กินสันโรคสั่นในผู้สูงวัย วิทยากรโดย พญ.สิรินทร ...
 • 19 ธันวาคม 2553
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเรื่อง รอบรู้เรื่องโรคร้ายของวัยซน วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ...
 • 17 ธันวาคม 2553 ถึง 19 ธันวาคม 2553
  เผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน วันที่ 17-19 ธ.ค. ณ สวนพันดาว เชียงใหม่ (รับเพิ่ม 9 ท่าน เท่านั้น)  " การเรียนรู้เกี่ยวกับ ความตาย ทำให้เราปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ...
 • 17 ธันวาคม 2553
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง โรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง ...