ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 22 พฤศจิกายน 2557
  โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ ...
 • 31 ตุลาคม 2557
  มูลนิธิหมอชาวบ้านร่วมกับสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล  ร่วม "ทำบุญด้วยหนังสือ สร้างกุศลด้วยปัญญา" บริจาคชุดหนังสือสุขภาพให้กับวัด ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ...
 • 18 ตุลาคม 2557
  โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”วัยทองกินอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร แล้วมีสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 ...
 • 20 กันยายน 2557
  โดย นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลนครธนผลงาน เจ้าของหนังสือ “เครียดอย่างฉลาด” วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง ...
 • 23 สิงหาคม 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ ตอนที่ 2" โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน กินต้านกระดูกพรุน, วิธีการควบคุมน้ำหนัก, ...
 • 19 กรกฎาคม 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สื่อสารภาษาคิดเพื่อชีวิตที่ฉลาดทางอารมณ์" โดย อาจารย์ อิทธิภัทร ภัทรเมฆานนท์ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการ Coaching แก่องค์กรชั้นนำรวมทั้งยังเป็นโค้ชกิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำให้นักศึกษาองค์กร AIESEC ...
 • 21 มิถุนายน 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ" โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน กินต้านกระดูกพรุน, วิธีการควบคุมน้ำหนัก, ...
 • 24 พฤษภาคม 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "อ้วนอันตราย ลดด้วย 3 อ."อ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ. แถมสวยหล่อ ดูอ่อนกว่าวัย ไม่เป็นโรค โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง ...
 • 7 พฤษภาคม 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557
  ขอเชิญ แพทย์ทั่วไป สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557เรื่อง Contemporary management of complicated pregnancy(การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย)วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557ณ ...
 • 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 4 พฤษภาคม 2557
  คอร์สโยคะสมาธิ – กลับสู่ต้นกำเนิดแห่งโยคะ1-4 พฤษภาคม 2557 หิมาลายันโยคะสมาธิ (ประเทศไทย) มีความยินดีเชิญชวนผู้แสวงหาความสุขทางด้านจิตวิญญาณ มาเข้าร่วมแบ่งปัน เรียนรู้และปฏิบัติโยคะสมาธิ ...