ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 19 กรกฎาคม 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สื่อสารภาษาคิดเพื่อชีวิตที่ฉลาดทางอารมณ์" โดย อาจารย์ อิทธิภัทร ภัทรเมฆานนท์ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการ Coaching แก่องค์กรชั้นนำรวมทั้งยังเป็นโค้ชกิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำให้นักศึกษาองค์กร AIESEC ...
 • 21 มิถุนายน 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ" โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน กินต้านกระดูกพรุน, วิธีการควบคุมน้ำหนัก, ...
 • 24 พฤษภาคม 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "อ้วนอันตราย ลดด้วย 3 อ."อ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ. แถมสวยหล่อ ดูอ่อนกว่าวัย ไม่เป็นโรค โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง ...
 • 7 พฤษภาคม 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557
  ขอเชิญ แพทย์ทั่วไป สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557เรื่อง Contemporary management of complicated pregnancy(การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย)วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557ณ ...
 • 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 4 พฤษภาคม 2557
  คอร์สโยคะสมาธิ – กลับสู่ต้นกำเนิดแห่งโยคะ1-4 พฤษภาคม 2557 หิมาลายันโยคะสมาธิ (ประเทศไทย) มีความยินดีเชิญชวนผู้แสวงหาความสุขทางด้านจิตวิญญาณ มาเข้าร่วมแบ่งปัน เรียนรู้และปฏิบัติโยคะสมาธิ ...
 • 23 เมษายน 2557
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง เวียนศีรษะ... บ้านหมุน ทำอย่างไรดี โดย พญ.ภาณินี จารุศรีพันธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ...
 • 19 เมษายน 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "กินอยู่อย่างสง่า"ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบาง และทำอย่างไรให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่งโดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียนเจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”วันเสาร์ที่ 19 ...
 • 5 เมษายน 2557 ถึง 27 เมษายน 2557
  “สวนกระแสการดูแลผู้สูงวัย…ด้วยสมุนไพรรสร้อน” เพราะในวัยสูงอายุ ไม่ว่าหญิงหรือชาย มักประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของธาตุต่างๆ ในร่างกาย ทั้งปิตตะหรือระบบย่อยอาหาร การเผาผลาญที่ลดลง เสมหะหรือการสร้างเยื่อเมือกน้อยลง ทำให้ร่างกายขาดความชุ่มชื้น ...
 • 5 เมษายน 2557 ถึง 7 เมษายน 2557
  มหกรรม พลังวัฒนธรรม และ วิถีเกษตรไทยวันที่ ๕-๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร ปทุมธานี โทร.๐ ๒๕๒๙ ๒๒๑๒-๓ เว็บไซต์ www.wisdomking.or.th 
 • 5 เมษายน 2557 ถึง 7 เมษายน 2557
  มูลนิธิข้าวขวัญ ดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พัฒนาพันธุกรรมข้าว และพืชพื้นบ้าน วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร นำทีมโดย คุณเดชา ศิริภัทรกำหนดจัดอบรม “การทำนาอินทรีย์” สำหรับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ ๕-๗ เมษายน ...