คลิปสุขภาพ

 • 25 กรกฎาคม 2557
  "สื่อสารภาษาคิดเพื่อชีวิตที่ฉลาดทางอารมณ์"  โดย อาจารย์อิทธิภัทร ภัทรเมฆานนท์ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการ Coaching แก่องค์กรชั้นนำรวมทั้งยังเป็นโค้ชกิตติมศักดิ์...
 • 24 มิถุนายน 2557
  "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ" โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน กินต้านกระดูกพรุน,...
 • 6 มิถุนายน 2557
   "อ้วนอันตราย ลดด้วย 3 อ."อ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ. แถมสวยหล่อ ดูอ่อนกว่าวัย ไม่เป็นโรค โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน ...
 • 6 มิถุนายน 2557
  โดย คุณครูดุษฎี พนมยงค์ ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557จัดโดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์...
 • 6 มิถุนายน 2557
  โดย อาจารย์สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brain Activation ของเมืองไทยและเจ้าของผลงานหนังสือคุณภาพเรื่อง “กลยุทธ์กดปุ่มสมองไว” และ “บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม”วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม...
 • 6 มิถุนายน 2557
  โดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ผู้เชียวชาญด้านโรคสมองเสื่อมและนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์...
 • 5 พฤษภาคม 2557
  กินอยู่อย่างสง่าทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบาง และทำอย่างไรให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่ง โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง...
 • 28 มกราคม 2557
  วิดีโอคลิปนี้เป็นการ์ตูนแอนิเม­ชั่น 3D ทำขึ้นเพื่อสอนเด็กไทยตั้งแต่อา­ยุ 10 ปีขึ้นไปให้มีความรู้และเข้าใจก­ารเปลี่ยนแ­ปลงของร่างกายเมื่อเ­ข้าสู่วัยหนุ่มสาว หากมีเพศสัมพันธ์...
 • 3 กันยายน 2556
  ควันธูป มีก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
 • 30 กรกฎาคม 2556
  อันตราย! เมาแล้วหลับเป็นตายได้เเอลกอฮอล์ทุกชนิด เบียร์ ไวน์ เหล้า เท่ากับยานอนหลับ ดื่มมากๆแล้วขับมักจบลงที่หลับคาพวงมาลัย