คลิปสุขภาพ

 • 15 มิถุนายน 2560
  โดย อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (โค้ชซันนี่) ผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 24 พฤษภาคม 2560
 • 24 พฤษภาคม 2560
  คนโบราณกล่าวไว้ว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยา เช่นเดียวกับมะระขี้นก ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภาค มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรมากมาย อาทิเช่น เป็นยาระบายอ่อนๆ กระตุ้นความอยากอาหาร ช่วยสร้างภูมิคั้มกัน...
 • 24 พฤษภาคม 2560
 • 24 พฤษภาคม 2560
  กรดไหลย้อนเป็นภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นกรดไหลย้อนกลับขึ้นมายังบริเวณหลอดอาหารหรือลำคอที่บอบบาง ทำให้เราเกิดอาการแสบลิ้นปี่ พบได้ทุกเพศทุกวัย จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกรดไหลย้อน พบข้อแนะนำ...
 • 24 พฤษภาคม 2560
  ไมเกรนเป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 10 ของคนทั่วไป พบได้ทุกเพศทุกวัย พบมากในช่วงอายุ 10 - 30 ปี และผู้หญิงมีโอกาสเป็นไมเกรนได้มากกว่าผู้ชายอีกด้วย
 • 24 พฤษภาคม 2560
  ถ้าเรารู้จักเลือกกินอาหารให้ดี นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้แล้ว ยังช่วยบรรเทาโรคที่เป็นอยู่ให้ทุเลาได้อีกด้วย
 • 24 พฤษภาคม 2560
  สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปน้ัน แต่จริงๆ แล้วเราสามารถทำ "น้ำเกลือแร่ชาวบ้าน" เพื่อใช้ดื่มเองได้ง่ายๆ ทุกท่านสามารถเรียนรู้วิธีการทำได้จากคลิปวิดีโอนี้ 
 • 24 พฤษภาคม 2560
  โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ประธานมูลนิธิหมอชาวบ้านและบรรณาธิการบริหารนิตยสารหมอชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 18 เมษายน 2560
  โดย อาจารย์วิชมน สินธวถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการสื่อสารภาษาอังกฤษในเด็กเล็ก วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...