คลิปสุขภาพ

 • 20 เมษายน 2563
  วิชา ชี่กง สมาธิลมปราณบำบัดปรับภูมิคุ้มกัน ปกป้องร่างกาย พิชิตโรค Covid-19ชุดที่ 1 ปรับลมหายใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
 • 26 มกราคม 2563
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "พลังสร้างสุข ปีใหม่ : ทำอย่างไรด้วยเคล็ดลับง่ายๆ" โดย ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม...
 • 26 ธันวาคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "นอนอย่างไรให้มีสุขภาพดี" โดย รศ.นพ.จักรกฤษณ์  สุขยิ่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ...
 • 6 ธันวาคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "สร้างความสุขและสมองสดใส ได้ด้วยภาพ" โดย อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์ (ครูโอ๋) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ...
 • 24 ตุลาคม 2562
  ปรับกาย-จิต สลายโรค : ศาสตร์การแพทย์ตะวันออกพบการแพทย์ตะวันตกโดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ เก่งสกุล  ผู้เชี่ยวชาญ ประสาทวิทยา อายุรศาสตร์ และอาจารย์สุรศักดิ์ องอาจถาวร ...
 • 28 กันยายน 2562
  โดย รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
 • 14 กันยายน 2562
  โดยวิทยากร ผศ.พญ. สิรินทรฉันศิริกาญจน ผู้เขี่ยวชาญด้านสมองเสื่อม "รู้ได้อย่างไรว่ามีอาการสมองเสื่อม ใครบ้างที่มีความเสี่ยง จะป้องกันหรือทำอย่างไร ให้ห่างไกลสมองเสื่อม" วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562...
 • 16 กรกฎาคม 2562
  โดยวิทยากร  อาจารย์ศักดา สวัสดิชีวิน และอาจารย์จรรยาพร ชื่นชวน ผู้เชี่ยวชาญ Mindset เพื่อดึงศักยภาพในการสร้างสุขภาพให้ตนเอง ด้วยการปรับ mindset ด้วยกระบวนการสื่อสารผ่านระดับจิตสำนึก (Conscious...
 • 16 กรกฎาคม 2562
  โดยวิทยากร รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4...
 • 25 พฤษภาคม 2562
  โดยวิทยากร ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง ผู้เชียวชาญกิจกรรมบำบัด วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส...