การแพทย์ทางเลือก (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
    "คนตาบอดบางคนอยากไปดูหนัง คนอื่นได้ยินก็หัวเราะ นี่คือความรู้ของคนในสังคมที่ไม่รู้พอ เพราะเขาไม่มีความรู้พอและไม่มีประสบการณ์"Žคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราท่านได้ยินเรื่องดังกล่าว แล้วแอบยิ้มหรือหัวเราะกับเรื่องราวที่ดูเหมือนชวนหัวนี้ เพราะมันไม่น่าเป็นไปได้ แต่กลับกันในอีกมุมหนึ่ง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้อาจจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา เนื่องจากอาจเป็นความจริงอีกด้านที่สังคมยังไม่รับรู้ ดังที่ ...