ตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 254 กุมภาพันธ์ 2549
    ประวัติและการตรวจร่างกาย นักศึกษาชายชาวลาวโสด อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาประเทศลาว มาด้วยอาการปวดข้อเข่ามา 2 เดือนให้ประวัติว่าหลังแข่งพายเรือ 2-3 วัน มีอาการปวดบริเวณไหล่ขวา ไม่บวมแดงร้อนแต่ขยับแล้วปวด. 2-3 วันต่อมามีปวดบวมเข่าซ้าย แดงร้อน ขยับลำบาก ไข้ต่ำๆ ไม่มีผื่น ไม่มีแผลในปาก ปัสสาวะอุจจาระปกติ. ไปรักษาคลินิกได้ยากินไม่ทราบชนิดและฉีดยาวันละ 1 เข็ม อยู่ 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น ...
  • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
    ความสำคัญของการดูแลรักษาก้อนที่ตับต้องแยกให้ได้ว่าเป็นเนื้องอกไม่ร้ายแรง (benign) หรือเป็นมะเร็ง (malignant) ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเพื่อช่วยในการวินิจฉัย ได้แก่ ประวัติการเจ็บป่วย เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี (chronic hepatitis B or C infection)  ภาวะตับแข็ง, การตรวจร่างกาย,การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจหน้าที่, การทำงานของตับ tumor marker (alpha-feto-protein, CEA, CA ...