• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สายตาสั้น 75 อายุ 17 ปี

ถาม : ปัญจะ/ขอนแก่น
มีผู้อ่าน หมอชาวบ้าน เขียนถามปัญหาดังนี้
ปัจจุบันอายุ 17 ปี มีปัญหาสายตาสั้น 75 จะต้องตัดแว่นใส่หรือไม่
1. ถ้าไม่ใส่แว่นตา จะทำให้สายตาสั้นลงเรื่อยๆ หรือไม่

2. ถ้าใส่แว่น จะต้องใส่แว่นตาตลอดเวลาหรือไม่ (ปัจจุบันใส่เฉพาะเวลาเรียน อ่านหนังสือและใช้คอมพิวเตอร์)

3. สายตาสั้น 75 สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้หรือไม่

4. จะต้องใส่แว่นตลอดชีวิตหรือไม่ (สายตาเพิ่งจะสั้นตอนโตเท่านั้น) ตอนเด็กสายตาปกติ


ตอบ : นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ปัญหาสายตาสั้น จำเป็นต้องใช้แว่นเมื่ออาการตามัวนั้นเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปสั้น 75 หรือทางการแพทย์คือ 0.75 ไดออฟเตอร์ จะก้ำกึ่ง บางคนเลือกใช้แว่น บางคนไม่ใช้แว่น หรืออาจเลือกใส่เฉพาะตอนต้องการมองภาพไกลๆ ชัด เช่น เรียนหนังสือก็ได้

การใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นไม่ได้ทำให้สายตาสั้นมากขึ้นหรือน้อยลง เพียงช่วยให้เห็นภาพชัดในขณะนั้นเท่านั้น เมื่อลูกตามีการเติบโตขึ้นสายตาอาจเปลี่ยนมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นกับความสมดุลของความโค้งกระจกตาและความยาวลูกตาซึ่งธรรมชาติกำหนดมาอยู่แล้ว เมื่อแว่นไม่ชัดหรือครบปีควรลองวัดสายตาใหม่ ถ้าสั้นน้อยลงคิดว่าแว่นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้