• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นมแคลเซียมสูงจำเป็นหรือไม่

นมแคลเซียมสูง จำเป็นหรือไม่
ถาม : ปนัดดา/กรุงเทพฯ
ดิฉันเห็นโฆษณานมแคล-  เซียมสูงบ่อยมาก ต้องการทราบว่าจำเป็นต่อร่างกายอย่างไร
      
ตอบ : พญ.รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข
นมแคลเซียมสูงที่มีการโฆษณา กันมากทุกวัน เหมาะกับคนบางกลุ่ม ได้แก่ คนท้อง คนสูงอายุ หญิงวัยทอง การดื่มนมแคลเซียมสูง ยังไม่พบรายงานว่าเกิดโทษแต่อย่างไร คนที่ดื่มแคลเซียมสูงจะมีความ หนาแน่นของกระดูกมากขึ้น และพบ ผู้ที่อยู่ในแหล่งน้ำที่มีแคลเซียมสูงจะเป็นโรคหลอดเลือดตีบน้อยกว่าคนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีแคลเซียมต่ำ 

อย่างไรก็ตาม คนที่ได้รับแคล-เซียมสูงต้องมีร่างกายที่ปกติ ไม่มีโรคตับ โรคไต หรือโรคของต่อมไร้ท่อ บางชนิดที่มีผลกับระดับแคลเซียมในเลือด เพราะอาจเกิดอันตรายได้