• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การครอบฟัน

ถาม : จิรชาตา/สระบุรี

ดิฉันไปหาหมอฟันเพื่อรักษารากฟันมาหลายปีจนฟันดำไปหมด หมอบอกว่าต้องครอบฟัน และราคาแพงมาก ไม่แน่ใจว่าควรทำการครอบฟันหรือไม่

คุณหมอช่วยแนะนำด้วย ว่าอัตราการครอบฟันที่บอกว่าซี่ละเกือบหมื่นบาทนั้น จริงหรือไม่ และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จะมีตามมา
 

 

ตอบ : ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
เรื่องการครอบฟัน มีข้อบ่งชี้คือ ฟันที่รักษารากแล้ว และมีเนื้อฟันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า และมีความเสี่ยงที่จะแตกจากการบดเคี้ยว หรือฟันที่ไม่ได้รักษาราก แต่ไม่มีปัญหาที่คลองรากฟัน เพียงแต่มีเนื้อฟันที่ดีเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า  

อีกอย่างคือฟันหน้าที่ดำ จะทำครอบเพื่อความสวยงาม แม้จะมีเนื้อฟันเหลืออยู่มากกว่าครึ่ง ซึ่งในอดีตนิยมฟอกสีให้ขาว แต่พบว่าฟันจะเปราะมากขึ้น จึงแนะนำให้ทำครอบเช่นกัน หรือหากไม่ต้องการครอบทั้งซี่ แต่ต้องการเพียงความสวยงาม ก็อาจเลือกทำวีเนียร์ ซึ่งเป็นเหมือนหน้ากากปิดทับด้านหน้าของฟันโดยไม่ต้องครอบทั้งซี่ก็ทำได้เช่นกัน แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย ตามดุลยพินิจของหมอที่จะทำให้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าครอบฟัน แต่ไม่แข็งแรงทนทานเท่ากับการครอบฟัน

คลินิกทำฟันแต่ละแห่ง และ/หรือโรงพยาบาลก็คิดค่าใช้จ่ายจากการรักษาทางทันตกรรมไม่เท่ากัน จะต้องสอบถามราคาแต่ละแห่งที่คิดว่าจะไปใช้บริการ