• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลูกติดซีดีเด็ก

ลูกติดซีดีเด็ก
ถาม : ศศิธร/กรุงเทพฯ
ดิฉันมีลูก ๒ คน ลูกชายคนโตอายุ ๔ ขวบ  คนเล็กอายุ ๖ เดือน ก่อนหน้านั้นเมื่อยังไม่คลอดลูกชายคนเล็ก คือคนโตอายุ ๑-๒ ขวบ จะน่ารักมาก พูดอะไรเข้าใจทุกอย่าง บอกให้อาบน้ำ ก็อาบ บอกให้แต่งตัว ก็ยอมให้แต่ง พูดง่ายๆ คือเชื่อฟังทุกอย่าง แต่ซนบ้างตามประสา เด็ก
๑. ขณะนี้คนโต ๔ ขวบ เริ่มดื้อ ไม่ค่อย เชื่อฟัง เข้าใจว่า อาจเรียกร้องความสนใจ เพราะต้องดูแลลูกคนเล็กมากกว่าเขา แต่ทุกวันนี้แบ่งกันเลยว่า ให้พ่อดูแลคนโตเต็มที่ไปเลย ส่วนแม่ก็ดูแลคนเล็ก เพราะต้องดูแลไม่ให้คลาดสายตาตลอด แต่ถ้าคนเล็กหลับจะรีบเข้าไปดูแลคนโตทันที แต่ก็ยังไม่วายที่เขาจะดื้อมากขึ้น ทำอะไรไม่ค่อยฟังต้องพูดให้เหตุผลถึงจะฟัง  ปัญหาเกิดจากมีคนเล็กใช่หรือไม่ จะแก้ปัญหาอย่างไรดี
๒. ตอนนี้ซื้อ ซีดี ก-ฮ. นิทานเด็ก ศัพท์ภาษาอังกฤษ ๗ วัน ๗ สี ประมาณ ๔-๕  แผ่น ลูกจะดูตลอดทั้งวัน ไม่ให้ดูก็จะร้องจะดูให้ได้ จนบางครั้งเพื่อให้ลูกเงียบต้องเปิดให้ดูตลอด ทุกวันนี้ต้องเอาเครื่องเล่น  ซีดีแอบเก็บไว้ บอกว่าเสีย เอาไปซ่อมอยู่ เพราะเกรงว่าการดูซีดีมากเกินไปจะทำให้เด็กสมาธิสั้น  พฤติกรรมแบบนี้ มีผลเสียต่อเด็กไหม (แต่ว่าแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เกิดความรู้ต่อเด็ก) และเวลาที่เหมาะสมควรให้ ดูช่วงไหน หรือกี่ชั่วโมงต่อวัน หรืออย่างไรดี 
      
ตอบ : นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
๑. ส่วนหนึ่งเกิดจากมีคนเล็ก อีกส่วนหนึ่งเกิดจากธรรมชาติของเด็กวัยนี้เองที่กำลังลองผิดลองถูกเพื่อหาแนวทาง ของตนเองโดยดูจากสังคมรอบข้าง สิ่งใดที่ทุกคนห้ามเหมือนๆ กันเขาจะเรียนรู้ว่าห้ามจริง สิ่งใดที่คนโน้นห้าม แต่คนนี้ปล่อยให้ทำจะทำให้เขาเรียนรู้ว่าทำได้บางขณะ เป็นต้น

สิ่งที่จะช่วยได้คือ ผู้ใหญ่ต้องช่วยกัน ทำกฎให้เป็นกฎ ผ่อนผันเมื่อควรผ่อนผัน เหมือนๆ กันทั้งบ้าน เด็กจะเข้าใจได้มากขึ้นว่าอะไรเป็นกฎอย่างแท้จริง
ส่วนของน้อง นอกจากการให้นมแม่ แล้วลองกลับกันว่า ให้พ่อช่วยดูคนเล็ก เรามาสนิทกับคนโตให้มากขึ้น ให้คนโตช่วยอะไรบางอย่างที่ทำได้ในการช่วยเลี้ยงน้อง เช่น เช็ดหน้าให้ พอทำก็ชมเขา เห็นมั้ยพี่เขารักหนูอยากให้หนูไม่เปียก เป็นต้น คนเล็กฟังไม่รู้เรื่องหรอก แต่คนโตจะค่อยๆ ซึมซับ ผูกพันกับคนเล็กเองโดยอัตโนมัติ สิ่งใดที่ให้แบ่งกัน คนโตต้องได้มากกว่าแล้วต่อไปสอนเขาให้แบ่งให้น้อง เป็นต้น

๒. มีผลเสียมากมาย อย่ากลัวเด็กร้อง กำหนดเวลาให้เหมาะสม เช่น วันละเรื่องเดียว เปลี่ยนไปทำอื่นๆ บ้าง เช่น วิ่งแข่งกับพ่อ เล่นโยคะกับแม่ ช่วยแม่พับผ้าให้น้อง เป็นต้น ไม่สามารถกำหนดเวลาตายตัวว่าจะ ต้องให้ดูช่วงเวลาใด ขึ้นอยู่กับเวลาว่างของ พ่อ แม่ เป็นใหญ่ ไม่ปล่อยเด็กอยู่กับโทร-ทัศน์ หรือซีดี พ่อแม่ต้องอยู่ด้วยตลอด