• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เม็ดเลือดขาวต่ำ

ถาม : ไพรัตน์/ชลบุรี

อายุ ๗๐ ปีแล้ว ผลการตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย(ตรวจได้ ๓,๖๙๐ ค่าปกติ ๔,๐๐๐-๑๐,๐๐๐)

หมอบอกว่าต่ำเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอก หมอแนะนำให้กินไข่ขาวมากๆและก็ไม่พูดอะไรอีกจึงทำให้กังวลมาก

ขอถามปัญหาดังนี้

๑. จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำสาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ไขหรือบำรุงอะไรจึงจะหายขาด ต้องกินอาหารอย่างไรบ้าง

๒. ผมกินบัวบก และมะม่วงเบา (เขียวสดลูกอ่อนถึงแก่) อยู่นานเป็นปี มีส่วนทำให้เม็ดเลือดขาวลดลงหรือไม่

๓. ผัก ผลไม้ หรืออาหารที่ทำเม็ดเลือดขาวต่ำ มีอะไรบ้าง

๔. เชื้อไวรัสเอชไอวี ทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำหรือไม่

๕. อายุมาก หรือผู้สูงอายุ มีผลทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำหรือไม่

 

ตอบ : นพ.สันต์ หัตถีรัตน์

คุณหมอของคุณตอบคุณถูกต้องแล้วว่า เม็ดเลือดขาวต่ำเล็กน้อยไม่เป็นอะไร

๑. อาจเกิดจากคุณเป็นไข้หวัด หรือเพิ่งหายไข้ หรืออื่นๆซึ่งถ้าคุณไม่มีอาการอะไรเลย เม็ดเลือดขาวต่ำในระดับนี้ไม่มีอันตรายอะไร ไม่ต้องแก้ไขหรือกินอะไรเป็นพิเศษ ดูแลสุขภาพตามปกติ

๒. ถ้าคุณสงสัย ก็ควรหยุดกินยา ทั้ง ๒ อย่าง แล้วดูว่าดีขึ้นไหมการกินอะไร ขอให้เดินทางสายกลางคืออย่ากินซ้ำๆ กันทุกวัน เพราะอาจจะได้สารอาหารเพียงบางอย่าง แต่อาจจะขาดอย่างอื่นที่ไม่มีในบักบกและมะม่วงเบา

๓. ผัก ผลไม้ หรืออาหารถ้ากินคละกันไปไม่เจาะจงกินเฉพาะบางอย่าง จะทำให้ได้สารอาหารครบถ้วน และไม่ทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำ

๔. เชื้อไวรัสเอชไอวี ทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำได้ โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์

๕. อายุมากๆอาจทำให้เม็ดเลือดขาวมีระดับต่ำลงเล็กน้อย