• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาสีฟันแก้อาการเสียวฟัน

ยาสีฟันแก้อาการเสียวฟัน
ถาม : จักรภพ/กรุงเทพฯ
"ทุกวันนี้มียาสีฟันหลายยี่ห้อโฆษณากันตลอดวันว่า "แก้อาการเสียวฟัน" ความจริงแล้ว แก้ได้จริง หรือไม่"

ตอบ : ทันตแพทย์ณพงษ์ พัวพรพงษ์
 ยาสีฟันบางชนิดสามารถแก้อาการเสียวฟันได้จริง แต่ว่าไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะว่ายาสีฟันชนิดนี้จะสามารถลดอาการเสียวฟันที่เกิดจากฟันสึก   ถึงเนื้อฟัน (dentin) และฟันที่เหงือกร่นจนถึงเคลือบรากฟัน (cementum) ได้เท่านั้น  ไม่สามารถแก้อาการเสียวฟันที่เกิดจากสาเหตุ อื่น เช่น โรคเหงือกหรือฟันผุได้ ดังนั้น เมื่อมีอาการเสียวฟันควรไปพบทันตแพทย์เพื่อหาสาเหตุ แล้วทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำให้ใช้ยาสีฟันเหล่านี้เอง