• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คลอดผ่าตัด ดมยาสลบหรือบล๊อกหลังดี

คลอดผ่าตัด... ดมยาสลบหรือบล็อกหลังดี

ถาม : ณหทัย/กรุงเทพฯ
การคลอดบุตรแบบใช้วิธีการผ่าตัด ทำไมแพทย์ จึงไม่ใช้วิธีวางยาสลบร่วมด้วย กลัวอันตรายหรือว่ามีเหตุผลอื่นอีก

ตอบ : พญ.กชกร ไพบูลย์ศิริจิต
การให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อทำการผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้องมีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้และได้ผลดีกับผู้ป่วยในปัจจุบันมี ๒ วิธีคือการบริหารยาชาเฉพาะที่ และการดมยาสลบ
 
การบริหารยาชาเฉพาะที่
เรียกกันทั่วไปว่าบล็อกหลังเป็นการบริหารยาชาเข้าไปในช่องไขสันหลัง ระดับบั้นเอว เพื่อหยุดการ นำความรู้สึกของเส้นประสาทจะทำให้เกิดอาการชา ทำให้ไม่มีความรู้สึก รับรู้ถึงความเจ็บปวด ในระดับประมาณชายโครงจนถึงปลายเท้า นานประมาณ ๑-๓ ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แล้วแต่ชนิดของยาชาที่เลือกให้  เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัย เลี่ยงการดมยาสลบ
เนื่องจากผู้ป่วยที่ท้องมีการเปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติในทุกระบบทำให้การดมยาสลบมีความยากลำบากมากกว่า เช่น
๑. เสี่ยงต่อการใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้ มีการสำลักอาหารเข้าปอดทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
๒. เสี่ยงต่อภาวะขาดออกซิเจน ซึ่งอันตรายต่อลูกด้วย
๓. การดมยาสลบจะต้องการใช้ยาหลายชนิดฉีดร่วมด้วย ผลเสียก็คือจะมีการส่งผ่านไปยังเด็กได้ข้อดี ของวิธีนี้อีกอย่างก็คือแม่สามารถได้ชื่นชมลูกได้ในทันทีหลังคลอด ไม่มีผลข้างเคียงของยาระงับปวดคือคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ

การดมยาสลบ
การดมยาสลบมีข้อดีคือ
๑. สามารถลงมีดผ่าตัดได้รวดเร็วจึงมีประโยชน์มากในรายที่มีภาวะเร่งด่วนเช่นเกิดภาวะแทรกซ้อน ต่อเด็กแล้วต้องช่วยคลอดเด็กโดยทันที
๒. ผู้ป่วยไม่ตื่นกลัวการผ่าตัด แต่ข้อเสียก็คือตามที่กล่าวข้างต้น