• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มะเร็งศรีษะและลำคอ

ถาม : จุมพล/ร้อยเอ็ด
ผมมีอาการเสียงแหบมาเกือบเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นผลมาจาการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่หรือไม่ (กลัวเป็นมะเร็ง) ครับ

 

ตอบ : นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์

การดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งศรีษะและลำคอ โดยผู้ป่วยอาจมีความคิดปกติระดับยีนที่เสริมให้เกิดมะเร็งจาการดื่มสุราและสูบบุหรี่

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น เช่น ภาวะทางภูมิคุ้มกันผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งศรีษะและลำคอเพิ่มขึ้น อาการมะเร็งระยะแรกจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็น เช่น มะเร็งของกล่องเสียงจะมีอาการเสียงแหบ มะเร็งช่องปากจะมีแผลเรื้อรัง มีอาการปวด พูดไม่ชัด เลือดออกจากแผล และมีก้อนยื่นออกมา

ส่วนมะเร็งบริเวณโคนลิ้นและกล่องเสียงมีอาการกลืนลำบากกลืนแล้วเจ็บคอ เสียงเปลี่ยนหรือหายใจไม่สะดวก

ผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งที่ตำแหน่งอื่นๆ ในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ เนื่องจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่ จะมีสารก่อมะเร็งที่ส่งผลต่อเยื่อบุทั้งหมดที่สัมผัสกับสารเหล่านี้ แม้ว่าจะหยุดปัจจัยเสี่ยงไปแล้วก็ตาม

สำหรับการวินิจฉัยมะเร็งศรีษะและลำคอทำได้ไม่ยาก แต่ปัญหาคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์กว่าครึ่งหนึ่ง พบว่าเซลล์มะเร็งลุกลามในตำแหน่งที่บริเวณต่อมน้ำหลืองในลำคอ และมักมีการกระจายไปที่ปอดมากที่สุดหากคุณมีอาการที่น่าสงสัยหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคชนิดนี้ ควรรับไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย หากอยู่ในระยะเริ่มแรกโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็มีมากขึ้น