• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพ้ (ถุงมือ) ยาง

ถามตอบปัญหาสุขภาพ

แพ้ (ถุงมือ) ยาง


ถาม
: จำปา/ชลบุรี
ปัจจุบันมีถุงมือบริการตามร้านขายอาหารสด ขนมปัง และตามซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนมากก็เป็นถุงมือที่ทำจากยางทั้งนั้น ดิฉันต้องการทราบว่า ถุงมือยางที่สัมผัสกับร่างกายคนเรา จะทำให้แพ้ได้หรือไม่ อย่างไร
      
ตอบ : นพ.ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
โดยทั่วไปพบว่าการแพ้ยางมี ๒ ชนิด
 ๑. แพ้แบบลมพิษ ซึ่งเป็นการแพ้โปรตีนของยาง อาการมีตั้งแต่ลมพิษธรรมดา หายใจลำบาก จนถึงขั้นเสียชีวิตได้
 ๒. แพ้แบบผิวหนังอักเสบ เป็นการแพ้ต่อสารที่ใส่ในกระ-บวนการผลิตยาง ซึ่งจะเป็นตุ่มนูนแดง และน้ำใสเล็กๆ บางคนโชคดีน้อยหน่อยก็จะแพ้ทั้ง ๒ ชนิด
ที่ผ่านมาบุคลากรทางการ แพทย์ เช่น หมอ และพยาบาลนั้นมีปัญหากันเรื่องการแพ้ถุงมือยางมาก แต่ก็หลีกเลี่ยงได้ ลำบาก เพราะเหตุว่าถุงมือยางมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อโรคเอดส์ได้ดีกว่าถุงมือชนิดอื่น และบุคลากรทางการแพทย์ก็จำเป็นต้องสัมผัสกับเลือด และสารปนเปื้อนต่างๆ เป็นจำนวนมาก
คนทั่วไปจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัย
                 
การใช้ถุงมือในกิจวัตรประจำวัน เช่น การเตรียมอาหาร งานแม่บ้าน ไม่ควรใช้ถุงมือยาง เพื่อป้องกันตนเองสัมผัสกับยาง และป้องกันลูกค้าด้วย (เพราะแป้งในถุงมือยางที่ดูดยางไว้จะสัมผัสติดกับผลิตภัณฑ์ อาหารที่ลูกค้าจะซื้อ หรือยางอาจจะละลายน้ำติดอยู่กับอาหารได้) ขอแนะนำว่าใช้ถุงมือพลาสติกธรรมดาปลอดภัยกว่าและราคาถูกด้วย หรือถ้าไม่ใช้ถุงมือ มีถุงพลาสติกใสสำหรับใส่อาหารก็ได้ เพียงแค่ใช้มือสอดเข้าข้างในถุงพลาสติกเท่านั้น