• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝุ่นผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

ฝุ่นผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
    
ถาม : จันทนี/ชลบุรี
ดิฉันกำลังตั้งครรภ์ ๓ เดือนแต่ต้องนั่งทำงานอยู่ใกล้เครื่องถ่ายเอกสารทั้งวัน และในห้องทำงานก็ไม่มีเครื่องดูดอากาศ ฝุ่นผงหมึกจากเครื่องถ่ายเอกสารมีอันตรายอย่างไรบ้าง 

      
ตอบ : นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร
จากการตรวจดูส่วนผสมของผงหมึกที่ใช้ในการถ่ายเอกสาร พบว่าส่วนใหญ่ประกอบด้วย iron oxide ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดสีดำและกาวบางชนิดเพื่อทำให้ผลึกสีติดกระดาษ สารนี้ได้รับการยอมรับและลงทะเบียนโดย FDA (องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้เป็นสารที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ถ้าที่ทำงานมีกล่องใส่ตลับหมึกใหม่ๆ ลองเปิดดูฉลากที่แนบมาดูด้วย เพราะบริษัทเหล่านี้กลัวการฟ้องร้องเรื่องพิษเหมือนกัน ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงต้องแจ้งระดับความปลอดภัยของสารที่ใช้มาทุกครั้ง สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและยังไม่ได้รับการพิสูจน์แน่ชัด คือ แสงจากการถ่ายเอกสาร เพราะบางคนถ่ายเอกสารด้วยความรวดเร็ว ทำให้ไม่ปิดแผ่นบังแสง ซึ่งผู้ผลิตได้ย้ำเตือนแล้วว่าอาจมีอันตรายจากการมองที่แสงนั้นนานๆ และแนะนำในคู่มือว่าควรใช้แผ่นบังแสงปิดขณะถ่ายเอกสารทุกครั้ง