• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยา Minoxidil

ยา Minoxidil

ถาม : พินิจ/หนองคาย
ต้องการทราบผลข้างเคียงของยามิน็อกซิดิล (minoxidil) กับร่างกายของผู้ที่ใช้ยานี้นานๆ
 

ตอบ : นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์
ยามิน็อกซิดิล คือ ยารักษาความดันชนิดหนึ่ง ยาชนิดนี้มีความความสามารถพิเศษคือ มีฤทธิ์ข้างเคียงคือ ทำให้ผมหรือขนขึ้นซึ่งถึงแม้จะไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าก็ขึ้นได้ถึงร้อยละ ๓๐-๔๐ และเป็นยาชนิดหนึ่งที่แพทย์นิยมใช้ในการปลูกผม ยาชนิดนี้มี ๒ รูปแบบ คือแบบโลชั่นใช้ทากับแบบเม็ดใช้กิน ปกติชนิดทามีผลข้างเคียงน้อยมาก อาจมีการระคายเคืองผิวหนังได้บ้างในบางราย ชนิดกินมีผลข้างเคียงมากกว่า อาจจะทำให้ความดันต่ำหน้ามืด เป็นลม บวมในบางคน เนื่องจากยามิน็อกซิดิลจริงๆ แล้วคือยาลดความดัน แต่ว่ามีการนำผลข้างเคียงของยาที่ทำให้ผมขึ้นมารักษา ทว่าผลในการรักษาไม่ได้คงทนถาวร แต่ว่าผมที่งอกจากยาจะหลุดกลับสภาพเดิม หลังหยุดยาภายใน ๒-๓ เดือน อีกทั้งราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควร นั่นคือ ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนใช้เพื่อให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด