• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ถาม : กนกพร/เพชรบูรณ์

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมาะกับกลุ่มใด แล้วทุกคนต้องฉีดหมดหรือไม่

ตอบ : นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

ส่วนใหญ่เราจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ แล้ว หลังฉีดแล้ว ๑ เดือน ก็สามารถรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด ๓ สายพันธุ์ได้ ข้อดีคือจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ให้มากขึ้น รวมทั้งยังป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อีก ๒ สายพันธุ์ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำซ้อนหรือเป็นอันตราย แต่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น

โดยปกติวัคซีนเพื่อป้องกันโรคทุกชนิด จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายมนุษย์ได้ไม่เท่ากัน ในบางคนจึงอาจมีโอกาสติดเชื้อได้อีกแม้จะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตาม

ฉะนั้น การระวังป้องกันตัวโดยสุขอนามัยส่วนบุคคล จึงจำเป็นอยู่แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกินกว่า ๗ เดือน คนอ้วนที่น้ำหนักตัวมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ผู้พิการทางสมอง ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุเกินกว่า ๖๕ ปีขึ้นไป เด็กอายุตั้งแต่ ๖ เดือน-๒ ขวบขึ้นไป และบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งจำเป็นต้องได้รับวัคซีน เพราะมีโอกาสรับเชื้อได้ง่ายและได้มากกว่าคนอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งการได้รับเชื้ออาจเกิดจากไวรัสอื่นๆ อีกหลายชนิด

ดังนั้น การฉีดวัคซีนควรฉีดซ้ำทุก ๑ ปี เนื่องจากแต่ละปี เชื้อไวรัสจะมีการกลายพันธุ์ จึงต้องมีการผลิตวัคซีนขึ้นมาใหม่ แต่เนื่องจากวัคซีนผลิตจากการเพาะเลี้ยงไวรัสในไข่ไก่ ผู้ที่แพ้ไข่ไก่อาจแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ และหากเป็นการแพ้รุนแรงก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนชนิดนี้