• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลูกร้องจะซื้อของเล่น

ลูกร้องจะซื้อของเล่น
 

ถาม : นารีรัตน์/ชลบุรี
ลูกของดิฉันอายุ ๓ ขวบ เวลาพาไปไหนๆ เห็นของเล่นจะร้องอยากได้ ทั้งๆ ที่ของเล่นที่บ้านก็มีอยู่แล้วจะแก้ไขอย่างไร?
 

ตอบ : นพ.จักรพันธ์ สุศิวะ
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กในวัยนี้ สาเหตุมาจากพัฒนาการของเด็กวัย ๓ ขวบที่ชอบวิ่งเล่น ดื้อ ซน ก้าวร้าว เวลาเด็กดื้ออย่างที่บอกแล้วแกพบความสำเร็จ คือ ได้สิ่งที่ต้องการด้วยก็จะทำบ่อยๆ บางครั้งก็เลียนแบบมาจากเด็กอื่น หรืออาจเกิดจากการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเจ้าระเบียบเกินหรือตามใจเกิน ก็จะพบลักษณะอย่างนี้ได้

สำหรับการแก้ไขนั้น จะต้องเดินสายกลาง เด็กจะร้องก็ได้ แต่พ่อแม่อาจไม่ยอมไปทั้งหมด แล้วก็แอบดูลูกอย่าให้ร้องหรือชักอยู่คนเดียว และไม่ควรทำโทษรุนแรงด้วย เพราะไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่สร้างปัญหาต่อไปอีก ขอให้ทุกฝ่ายแข็งแรง แข็งใจเป็นก้อนหิน อดทนกับเสียงก่อน เมื่อลูกรู้ว่าร้องก็ไม่ได้ก็จะค่อยๆ หยุดไป วันไหนบอกพ่อแม่ดีๆ ก็ควรจะชม สอน บอกให้รู้ว่าให้พูดบอกความต้องการของเขากับพ่อแม่ดีๆ ก็จะได้ อย่างน้อยต้องทำ หรือแสดงออกให้รู้ว่าพ่อแม่ชอบที่ลูกเป็นเด็กดี
ต้องใจเย็นๆ ทุกฝ่ายต้องคงเส้นคงวา สม่ำเสมอ ลูกจะกลายเป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่