• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผลข้างเคียงของยา Xenical

ผลข้างเคียงของยา Xenical

ถาม : บุษบา/เชียงใหม่
มีเพื่อนแนะนำให้ใช้ยา xenical ต้องการรู้ว่ายานี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

      
ตอบ : พญ.รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข
 ยา xenical ใช้ลดความอ้วนได้ผลจริง โดยยับยั้งการดูดซึมของไขมันในลำไส้ ทำให้กินอาหารที่มีไขมันได้มากขึ้นโดยไม่อ้วน แต่ถ้ากินอาหารที่มีแคลอรีสูง คือแป้งและน้ำตาลมาก ก็ทำให้อ้วนได้อยู่ดี ผลข้างเคียงของยาที่ไม่รุนแรงแต่หลายคนยอมรับไม่ได้คือ อาจมีอาการคล้ายท้องเสีย จะมีถ่ายออกมาเป็นไขมันเหลวๆ เนื่องจากไขมันไม่ดูดซึมจึงออกมาพร้อมอุจจาระ แม้เพียงคนที่กินผายลม อุจจาระก็จะไหล ออกมาด้วย ดังนั้น ถ้าใครกินยาชนิดนี้ กรุณาใส่ผ้าอนามัย (ไม่ว่าหญิงหรือชาย) เตรียมพร้อมผลข้างเคียงนี้ด้วย หรือเลือกกินยาในวันที่ไม่ออกไปไหนนอกบ้าน ยานี้เป็นยาใหม่ ผลข้างเคียงระยะยาวยังไม่ปรากฏชัด ดังนั้นการกินยาควรได้รับโดยอยู่ในความควบคุมของแพทย์ อย่าซื้อกินเอง