• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
 

ถาม : สมัคร/กรุงเทพฯ
มีอาการปวดหลังไปตรวจแล้วพบว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ควรดูแลตนเองอย่างไร
      

ตอบ : นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์
การรักษากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนั้นที่ใช้กันอยู่ คือ การกินยา ทำกายภาพบำบัดและผ่าตัด (แล้วแต่กรณี) สำหรับการออกกำลังกายหรือการบริหารร่างกายที่ถูกต้องก็คือ เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตัว ควรนั่งทำงานให้ตัวตรง หลังชิดพนักพิง และไม่ควรนั่งทำงานนานๆ ติดต่อกันหลายชั่วโมง ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง

การบริหารร่างกายโดยทั่วไปที่นิยมก็คือ การเดิน ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ไม่ควรทำการบริหารกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องในขณะที่มีอาการปวดมาก เมื่ออาการดีขึ้นอาจจะเริ่มบริหารโดยการนอนหงาย ชันเข่า แล้วเกร็งหลังให้ส่วนที่โค้งของหลังแนบพื้น กระดกก้นเล็กน้อย ค้างไว้ ๕ วินาทีแล้วคลาย ทำประมาณ ๑๐ ครั้งก็พอ การออกกำลังกายหรือการบริหาร ไม่ว่าท่าใดก็ตาม ถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นจะต้องหยุดทำทันที