• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาไอบูโพรเฟน

ยาไอบูโพรเฟน
 

ถาม : สุวรรณ/จันทบุรี
ต้องการทราบว่า ยาไอบูโพรเฟน บี.พี. ต่างจากยาพาราเซตามอล อย่างไร
ปกติใช้ยาพาราเซตามอลกับเด็ก แต่หมอที่จ่ายยาบอกว่า  "ยาไอบูโพรเฟน บี.พี." นี้ เป็นยาที่แรงกว่ายาพาราเซตามอลที่ใช้ประจำ
      

ตอบ : นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ไอบูโพรเฟนมีฤทธิ์ลดไข้ แก้ปวดแบบพาราเซตามอล มีข้อดีกว่าคือ สามารถใช้ต้านอักเสบ (นิยมใช้บรรเทาอาการอักเสบของข้อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ) ซึ่งพาราเซตามอลทำไม่ได้ แต่ยานี้ก็มีผลข้างเคียงและข้อควรระวังมากกว่าพาราเซตามอล (ระบุไว้ในใบกำกับยา)โดยทั่วไปถ้าต้องการใช้ลดไข้ แก้ปวด การใช้พาราเซตามอลจะเหมาะสมและมีความปลอดภัยกว่า ยกเว้นในรายที่มีไข้สูงจัดหรือปวดรุนแรง แพทย์อาจใช้ไอบูโพรเฟนแทน แต่ต้องมั่นใจว่าไม่มีข้อห้ามใช้ (เช่น เป็นโรคแผลกระเพาะอาหาร หรือสงสัยเป็นไข้เลือดออก หรือมีประวัติแพ้ยาแอสไพริน และยาในกลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์) และควรใช้เป็นช่วงสั้นๆ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานๆ
จึงไม่แนะนำให้ใช้ยานี้กันเอง ควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งใช้เมื่อเห็นว่าจำเป็นจริงๆ