• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กกับคอมพิวเตอร์

 เด็กกับคอมพิวเตอร์

ถาม : ปุณณ์/กรุงเทพฯ
ผมมีลูกชายอยู่ในวัยกำลังโต สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวตลอดเวลา ต้องการทราบว่าควรให้ลูกเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ดี

ตอบ : นพ.พิภพ จิรภิญโญ
สนใจกันมากจริงๆ เรื่องที่ว่าจะให้ลูกเริ่มเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ดี ขอตอบดังนี้
    
โปรแกรมอะไรน่าสนใจสำหรับลูก 
ในช่วงก่อนวัยเรียน หรือประมาณก่อน ๕ ขวบขึ้นไป ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมที่ไม่ต้องใช้ทักษะต่างๆ มาก เช่น โปรแกรมจับคู่รูปภาพต่างๆ จิ๊กซอว์ จับคู่สี                        หรือโปรแกรมที่ฝึกเกี่ยวกับทักษะการสังเกต การมองต่างๆ หรืออาจใช้พวกสมุดภาพแทนครับ เพราะอาจจะคุ้มค่าราคากว่า 
ในช่วงเริ่มเรียน ขอแนะนำโปรแกรมฝึกการนับเลข บวกเลข โปรแกรมฝึกภาษา โปรแกรมฝึกทักษะสายตาต่างๆ
ในช่วงที่เด็กเริ่มอ่านเขียนได้คล่องแล้ว แนะนำโปรแกรมแนววางแผน หรือ simulation (เช่น การวางแผนการสร้างเมือง เช่น sim ต่างๆ) หรือโปรแกรมเกมที่ต้องใช้การคิดสูง (เช่น โปรแกรมไพ่ หรือโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ที่ให้มากับ window) หรือโปรแกรมวาดภาพต่างๆ (เช่น paint brush) ซึ่งจะเป็นโปรแกรมแนวที่ช่วยฝึกการสร้างสรรค์
    
ในช่วงที่เด็กโตแล้ว แนะนำว่าควรควบคุมการเล่นเกมของลูก อย่าให้เล่นเกมใดเกมหนึ่งมากจนเกินไป ถึงแม้จะเป็นโปรแกรมโปรดของเขาก็ตาม เพราะเล่นครั้งแรกๆ            อาจช่วยให้เด็กได้ทักษะใหม่จากเกม เช่น ภาษา การวางแผน แต่ถ้าเล่นไปนานๆ แล้ว จะเปลี่ยนเป็นการติดเกมแทน ไม่ค่อยให้ทักษะใหม่ๆ นอกจากนี้ ในเด็กชายมักจะชอบเล่นเกมที่รุนแรง เช่น เกมที่มีการต่อสู้ต่างๆ ควรจำกัดไว้
    
โปรแกรมต่างๆ มีทั้งที่ให้ download ได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไป และหลายโปรแกรมที่น่าสนใจ ก็มีขายอยู่ตามท้องตลาดครับ เช่น โปรแกรมภาษา คณิตศาสตร์ รูปภาพ และอื่นๆ

เว็บไซต์สำหรับลูก 
ในช่วงเด็กก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเว็บที่ควรเข้าก็คงเป็นเว็บสำหรับเด็ก เช่น เว็บรวมเกม หรือเว็บที่มีการออกแบบอย่างน่ารัก เว็บพวกจับผิดภาพ ซึ่งเป็นเว็บที่วัยรุ่นนิยม            ที่เรียกว่า photohunt ก็เป็นการฝึกสายตาให้ลูกๆ
    
ในช่วงต่อมาคงต้องควบคุมการเข้าเว็บไซต์ของลูก เช่น บางเว็บไซต์มีความรุนแรงอยู่ ก็ควรจำกัดไว้ เว็บที่ควรให้ลูกเข้าน่าจะเป็นเว็บข่าวสาร เพื่อให้ลูกได้ก้าวทัน             ข่าวสาร หรือเว็บสาระต่างๆ

ความสามารถของเครื่องที่เหมาะกับลูก
ก่อนวัยเรียน ไม่ควรซื้อคอมพิวเตอร์ เพราะไม่น่าจะคุ้ม และคอมพิวเตอร์ก็มีรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ ยกเว้นกรณีที่ต้องการซื้อจริงๆ ขอแนะนำว่าอาจจะซื้อเครื่องที่เน้น               ความสวยงามภายนอก เพื่อให้เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักคอมพิวเตอร์ ส่วนเครื่องไม่จำเป็นต้องรุ่นใหม่ๆมาก เพราะกว่าลูกจะโตคงต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้ว 
    
วัยเรียนอาจจะเริ่มซื้อเครื่องที่สามารถใช้งานได้ดีแล้ว เพราะเด็กเริ่มรู้เรื่อง อีกทั้งสามารถเก็บไว้ใช้ได้ น่าจะคุ้มค่าการลงทุน แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือควรมีช่อง CD-rom ด้วย เพราะโปรแกรมต่างๆ มักอยู่ในรูปของ CD กันหมดแล้ว
    
วัยรุ่นค่อนข้างคุ้มค่าในการลงทุน เพราะนักเรียนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น โรงเรียนต่างๆ ให้นักเรียนของตนได้ก้าวไกลทันเทคโนโลยี และฝึกให้เด็กคุ้นเคยด้วย