• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ขั้นตอนการแปลงเพศ

ขั้นตอนการแปลงเพศ

      
ถาม : ยงยุทธ/เชียงราย
เป็นกะเทย มีเพื่อนหลายคนไปแปลงเพศมา ต้องการทราบว่ามีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง (จากชายเป็นหญิง)

       
ตอบ : นพ.สุกิจ วรธำรง
ก่อนอื่นคุณจะต้องได้รับการประเมินสภาพจิตและเตรียมความพร้อมจากจิตแพทย์ผู้มีประสบการณ์เรื่องความเบี่ยงเบนทางเพศเสียก่อน เนื่องจากมีคนไข้จำนวนมากที่ไม่ได้ตรวจสภาพจิต แล้วไปทำการแปลงเพศผลก็คือ ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตหลังผ่าตัด บางรายฆ่าตัวตายไปเลย จุดนี้เป็นจุดสำคัญประการแรกของผู้ที่ต้องการแปลงเพศ สำหรับต่างประเทศถ้าไม่มีใบรับรองจากจิตแพทย์ จะไม่มีแพทย์คนใดทำผ่าตัดให้เช่นเดียวกับประเทศไทย ศัลยแพทย์ที่มีมาตรฐานก็ไม่ทำผ่าตัดให้เหมือนกัน กรณีรายที่ผ่านการประเมินสภาพจิตแล้ว ขั้นต่อไปคือ การให้ฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อให้ร่างกายส่วนที่เกี่ยวกับเพศหญิงเติบโตเพียงพอ ส่วนมากใช้เวลาหลายเดือนจนเป็นปี (แต่ของไทยส่วนมากมักจะกินฮอร์โมนมาแล้วจากเพื่อนที่เป็นเหมือนๆกันตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่น)

หลังจากนั้นจึงมาพบแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ได้แก่ การเสริมหน้าอก การตัดลูกกระเดือก ทำตา เสริมขมับ เสริมจมูก เสริมคาง กำจัดขน เป็นต้น เมื่อการผ่าตัดดังกล่าวประสบความสำเร็จและไม่มีปัญหาการใช้ชีวิตในสังคมตามปกติแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างอวัยวะเพศหญิง เพราะเป็นการผ่าตัดที่ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้อีกแล้ว การแปลงเพศนั้นประกอบด้วยการเจาะช่องที่ควรจะเป็นช่องคลอดให้ลึกพอที่จะใช้งานได้ เปลี่ยนแนวทางของท่อปัสสาวะ และตกแต่งสร้างอวัยวะรูปร่างภายนอกให้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงมากที่สุด การผ่าตัดทำในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่มีศัลยแพทย์ตกแต่ง หรือแพทย์ทางระบบปัสสาวะเท่านั้น (มิฉะนั้นจะเกิดการผิดพลาดที่อาจจะแก้ไขได้ยาก) ค่าใช้จ่ายในการแปลงเพศคงต้องเตรียมไว้หลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสน