• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผลดี-ผลเสียของอาหารที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอ

ผลดี-ผลเสียของอาหารที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอ


ถาม : แก้วเกล้า/กรุงเทพฯ
ดิฉันมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอว่าจะมีผลต่อร่างกายของมนุษย์อย่างไรบ้าง เพราะมีการต่อต้านกันอยู่ จึงสงสัยค่ะว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไร และเรามีวิธีจะสังเกตได้อย่างไรว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ จากอาหารชนิดไหนที่มาจากการตัดแต่งพันธุกรรมบ้าง
 

ตอบ : รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
อาหารจีเอ็มโอ หรืออาหารที่ได้จากการตัดแต่งพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งขณะนี้ส่วนที่เป็นพืชนั้น ได้มีกระบวนการประเมินความปลอดภัยตามหลักการที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลกได้ทำแนวทางไว้ โดยองค์กรนี้เรียกว่าโคเด็กซ์ ถ้าหากผ่านการประเมินตามกระบวนการนี้แล้ว ถือได้ว่ามีความปลอดภัยเทียบเท่ากับพันธุ์ดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรม

สำหรับประเทศไทยก็มีคณะกรรมการประเมินความปลอดภัยเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าอาหารเหล่านี้นำเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
สำหรับข้อสังเกตว่าอาหารใดเป็นอาหารจีเอ็มโอหรือไม่นั้น คงจะสังเกตได้ยาก เพราะเหมือนกับอาหารปกติ ยกเว้นอาหารนั้นจะมีสีสันแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิต เช่น ข้าวที่เพิ่มวิตามินเอ อาจมีสีเหลืองแต่ยังไม่ออกมาเป็นการค้า แต่ถ้าเป็นข้าวโพดและถั่วเหลือง หรือผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดและถั่วเหลืองจีเอ็มโอ จะต้องมีฉลากบอกไว้ตามกฎหมายไทย ขอทราบรายละเอียดได้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)