• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ก่อนแต่งงานควรเตรียมตัวอย่างไร

ก่อนแต่งงานควรเตรียมตัวอย่างไร


ตอบ : ปวีณา/กรุงเทพฯ
ดิฉันกำลังจะแต่งงานอีก ๓ เดือนข้างหน้านี้ ดิฉันไม่ทราบว่าจะ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนต้องฉีดอะไรบ้าง เพราะไม่เคยฉีดวัคซีนเลยค่ะ
 

ตอบ : นพ.นพวัชร์ สมานคติวัฒน์
การเตรียมตัวก่อนแต่งงานนั้น ควรต้องเตรียมทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องระหว่างคน ๒ คน ต้องมีการเตรียมทั้งตัวและใจ โดยเฉพาะใจ เพราะต่อไปต้องอยู่ร่วมกัน ๒ คน อาจมีกระทบกระทั่ง ต้องพยายามปรับตัว และปรับความเข้าใจเข้าหากัน การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานก็ควรไปทั้ง ๒ คน โดยนอกจากแพทย์จะตรวจร่างกายทั่วๆ ไปแล้ว ก็จะมีการตรวจเลือดบางอย่าง คือ กลุ่มเลือด ภาวะโลหิตจาง ทาลัสซีเมีย ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส เอดส์ และเพิ่มหัดเยอรมันในผู้หญิง เรื่องวัคซีนที่สำคัญก็มีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (หากคู่สมรสเป็นพาหะ หรือตรวจพบเชื้อในเลือด) วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน (เฉพาะผู้หญิงหากตรวจพบว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกัน) เนื่องจากทั้ง ๒ โรคนี้ อาจติดต่อไปยังลูกได้ โดยต้องฉีดก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย ๓ เดือน วัคซีนป้องกันบาดทะยัก โดยทั่วไปจะฉีดตอนตั้งครรภ์ ปรึกษากันเพื่อวางแผนครอบครัว หากยังไม่พร้อมจะมีบุตร อาจกินยาคุมกำเนิดไว้ก่อน หรือใช้ถุงยางอนามัย หากพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้อโรคเอดส์ ก็ต้องปรึกษากันเพื่อวางแผนในการดำเนินชีวิตต่อไป ถ้ายังยืนยันจะแต่งงานกันก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย