• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาฉีดพิษสุนัขและยาฉีดกันบาดทะยัก

ถาม : นุชนาถ/กรุงเทพฯ
สุนัขที่บ้านของดิฉันได้รับการฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำ แล้วไปข่วนเด็กข้างบ้านเป็นรอยถลอกมีเลือดออกเล็กน้อย พอนำเด็กไปส่งโรงพยาบาล หมอก็ได้ฉีดยากันบาดทะลักและยากันพิษสุนัขบ้า
คุณหมอคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องฉีดยาทั้ง ๒ รายการหรือไม่

    
ตอบ : นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่มีทางรักษา ซึ่งเมื่อมีอาการเกิดขึ้นแล้วจะต้องตายภายในไม่กี่วัน และเนื่องจากปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคนี้อย่างได้ผลและปลอดภัย ถึงแม้ราคาค่อนข้างแพงแต่ก็คุ้มค่ากับราคาที่จะฉีดป้องกัน
ข้อแนะนำ ก็คือ ในกรณีที่ถูกสุนัขกัดหรือข่วนเป็นแผลถลอกเลือดซิบนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตั้งแต่วันแรก จากนั้นฉีดซ้ำอีกอย่างน้อย ๒ เข็ม โดยห่างจากเข็มแรก ๓ วันและ ๗ วันตามลำดับ ซึ่งถ้าเฝ้าดูอาการของสุนัขไปแล้วประมาณ ๑๐ วัน สุนัขยังมีอาการปกติก็ให้ฉีด ๓ เข็มพอไม่จำเป็นต้องฉีดครบ ๕ เข็ม
ส่วนวัคซีนป้องกันบาดทะยักนั้นถ้าเด็กยังฉีดไม่ครบก็ควรจะฉีดกระตุ้น ๑ เข็ม แต่ถ้าเด็กเคยฉีดในช่วงอายุ ๔- ๕ ปี เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก แล้วเข็มที่ ๕ ก็อาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก