• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไอโอดีน-คอพอกประจำถิ่น

ไอโอดีน-คอพอกประจำถิ่น

ถาม : ศุภกรณ์/น่าน

ผมเป็นคนภาคเหนืออายุ ๓๐ ปีแล้ว อาหารทะเลหากินยาก แต่ไอโอดีนมีมากในอาหารทะเล มีโอกาสเป็นคอพอกหรือไม่ และควรทำอย่างไรถึงจะได้รับไอโอดีนครบถ้วน

ตอบ : นพ.สาธิต วรรณแสง
ไอโอดีนเกี่ยวข้องกับคอพอก โดยเฉพาะคอพอกประจำถิ่น ที่พบบ่อย คือ ตามหมู่บ้านแถวภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ คอพอกประจำถิ่น เกิดจากการขาดไอโอดีน ไอโอดีนมีมากในอาหารทะเล และผักผลไม้ต่างๆ ชาวบ้านไม่ค่อยมีอาหารทะเลกิน เกลือที่กินก็เป็นเกลือสินเธาว์ ดินก็ขาดไอโอดีน พืชผักที่ปลูกไว้กินก็ขาดไอโอดีน ทำให้คนในหมู่บ้านเป็นคอพอกประจำถิ่นจากการขาดไอโอดีน วิธีป้องกันไม่ยาก เสียค่าใช้จ่ายน้อย นั่นคือ กินเกลือไอโอดีน หรือเกลืออนามัย กรณีที่คอพอกประจำถิ่นโต กินเกลืออนามัย หรือกินยาก็ไม่ยุบ อาจต้องใช้ยาฮอร์โมนไทรอยด์รักษา ถ้าคอพอกโตมาก และเบียดไปกดหลอดอาหาร หลอดลม ทำให้กลืนลำบาก หายใจไม่สะดวก ต้องผ่าตัดเอาออกเหมือนกัน