• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดอกเล็บเกิดจากอะไร

ดอกเล็บเกิดจากอะไร


ถาม : สดใส/ราชบุรี
ดิฉันอยากทราบว่าดอกเล็บเกิดจากอะไร มีวิธีรักษาหรือไม่ ที่ผ่านมา มักจะมีดอกเล็บขึ้นมาตั้งแต่เด็ก เป็นอยู่เรื่อยๆ ไม่ยอมหายขาด เคยทราบว่า เกี่ยวกับขาดสารอาหาร แต่ปกติก็กินอาหารได้ทุกอย่าง ไม่ได้เลือกกิน  ทำไมถึงเป็นอยู่ เกิดจากอะไร มีวิธีรักษาหรือไม่

ตอบ : พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
ดอกเล็บที่เกี่ยวกับการขาดอาหารจะเป็นปื้นๆใหญ่ๆ ซึ่งพบได้ไม่บ่อย ที่พบบ่อยๆ จะเป็นดอกเล็บที่เป็นขีดสีขาวเล็กๆ ยาวประมาณ  ๒ มิลลิเมตร เป็นดอกเล็บที่ไม่เกี่ยวกับการขาดอาหาร แต่อาจเป็นจากมีการกระทบกระแทกที่เล็บทำให้การเกิดเล็บบริเวณนั้นไม่สมบูรณ์มีฟองอากาศภายใน ซึ่งไม่อันตรายอะไรค่ะ