• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประโยชน์การดื่มนมสำหรับผู้สูงอายุ

ประโยชน์การดื่มนมสำหรับผู้สูงอายุ


ผู้ถาม : ชำนาญ/กรุงเทพฯ
ผมอายุ ๘๓ ปี อยากทราบว่า

๑. นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ยาคูลท์ มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน (ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป กินได้หรือไม่)

๒. นมผง นมผงขาดมันเนยหรือนมพร่องไขมันคือนมอะไร  แตกต่างกันอย่างไร

๓. หางนมผงคืออะไร มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

๔. ข้อแตกต่างและประโยชน์ของเนยอ่อน เนยเทียม เนยแข็ง คืออะไร

กรุณาช่วยตอบด้วยนะครับ
 

ผู้ตอบ : รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

๑. นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ยาคูลท์ มีประโยชน์มากน้อย ดังนี้

ประโยชน์ของโยเกิร์ตชนิดครีม คือ
- ให้โปรตีน ไขมัน และแคลเซียมเท่ากับนมสดในปริมาณเท่ากัน
- มีปริมาณน้ำตาลนม (น้ำตาลแล็กโทส) ลดลง และมีน้ำย่อยจากจุลินทรีย์ จึงช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และท้องเสียจากการบริโภคนมในคนบางกลุ่ม
- มีเชื้อที่เป็นประโยชน์ต่อทางเดินอาหาร ลดการท้องเสีย

ประโยชน์ของนมเปรี้ยวชนิดดื่ม คือ
- ให้โปรตีน ไขมัน แคลเซียม แต่ไม่สูงเท่านมสด เพราะถูกเจือจางโดยน้ำเชื่อมใส่สีและกลิ่น
- มีปริมาณน้ำตาลนม (น้ำตาลแล็กโทส) ลดลง และมีน้ำย่อยจากจุลินทรีย์ จึงช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และท้องเสียจากการบริโภคนมในคนบางกลุ่ม
- มีเชื้อที่เป็นประโยชน์ต่อทางเดินอาหาร ลดการท้องเสีย ยกเว้นในกรณีที่นมเปรี้ยวถูกนำไปพาสเจอร์ไรส์ หรือบรรจุกล่องยูเอชที ก็จะไม่มีประโยชน์ในข้อนี้

ประโยชน์ของยาคูลท์ คือ
- มีเชื้อที่เป็นประโยชน์ต่อทางเดินอาหาร ลดการท้องเสีย ในผู้สูงอายุควรเลือกบริโภคชนิดที่ไม่หวาน หากเลือกชนิดหวานก็ดื่มไม่ได้มาก นอกจากนี้ ควรเลือกชนิดที่ยังมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่

๒. นมผง นมผงขาดมันเนยหรือนมพร่องไขมัน คือ
- นมผงธรรมดา (Whole milk powder) : คือ นมโคที่ถูกนำไประเหยน้ำออกด้วยกระบวนการสเปรย์ดรายจนแห้งเป็นผง จึงให้คุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับนมสดชนิดธรรมดา หลังจากนำไปละลายน้ำแล้ว
- นมผงขาดมันเนย (Skim milk powder) : คือ นมโคที่ถูกนำไปแยกไขมันออกไปหมด (เหลือไม่เกินร้อยละ ๑) แล้วจึงนำนมดังกล่าว ไประเหยน้ำออกด้วยกระบวนการ สเปรย์ดรายจนแห้งเป็นผง นมผงชนิดนี้เมื่อนำไปละลายน้ำจะมีคุณค่าโภชนาการคล้ายนมสดชนิดธรรมดา แต่ไม่มีไขมันนมที่ขาดมันเนย บางครั้งเรียกว่าหางนม นมชนิดนี้เหมาะ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก และระดับโคเลสเตอรอล
- นมพร่องมันเนย (Low fat milk) : คือ นมโคที่ถูกแยกไขมันบางส่วนออกไป บางส่วนจนเหลือปริมาณร้อยละ ๑-๒ (จากเดิมร้อยละ ๓-๔) นมชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องระวังการบริโภคไขมัน นมที่ให้พลังงานและมีความอิ่มตัว ได้แก่ ผู้ที่มีอายุเกิน ๒๕ ปีขึ้นไป

๓. หางนมผง (Skin milk powder) : คือ นมที่ผ่านกระบวนการแยกไขมันออกจนเหลือเพียง ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๑ แล้วนำไปทำให้แห้งเป็นผง นมชนิดนี้ให้โปรตีนแคลเซียมเป็นหลัก แต่ไม่ให้ไขมัน

๔. ข้อแตกต่างและประโยชน์ของเนยอ่อน เนยเทียม เนยแข็ง คือ
- เนยเหลว (Butter) คือ ส่วนของไขมันจากนมที่แยกจากครีมของน้ำนมโค มีไขมันอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ประโยชน์คือเป็นแหล่งของไขมันแต่มีโคเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัว
- เนยเทียม (Margarine) คือ เนยที่ทำจากไขมันพืชเพื่อเลียนแบบเนยเหลว มีไขมันในปริมาณใกล้เคียงกับเนยเหลว และมักมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่สูงเช่นกัน
- เนยแข็ง (Cheese) คือ ผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการตกตะกอน โปรตีนและอัดเป็นแท่งมีมากมายหลาย ชนิดตามประเภทของนมและจุลินทรีย์ ที่ใช้ช่วยในกระบวนการผลิตประกอบด้วยโปรตีน แคลเซียมและไขมัน