• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ถาม : สุนิสา/อุดรธานี
ดิฉันสนใจเครื่อง Electronic muscle stimulator ต้องการทราบว่าช่วยกระชับและสร้างกล้ามเนื้อได้มากน้อยเพียงไร มีข้อเสียหรือไม่
นอกจากช่วยกระชับและสร้างกล้ามเนื้อแล้ว เห็นโฆษณาบอกสรรพคุณว่าช่วยเรื่องการหมุน เวียนเลือดและบรรเทาอาการปวดเมื่อย แต่ดิฉันไม่ค่อยไว้ใจ ขอรายละเอียดด้วยนะคะ

ตอบ : สุธี ศิริเวชฎารักษ์
เครื่อง Electronic muscle stimulator ดังกล่าวใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีการหดตัว โดยมากมักใช้ในกรณีที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถหดตัวเองได้ เช่น มีการบาดเจ็บของเส้นประสาท แต่ในกล้ามเนื้อปกติที่สามารถหดตัวเองได้นั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องดังกล่าว เพราะว่าสามารถใช้การออกกำลังกายหรือการบริหารกล้ามเนื้อแทนได้

การกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยใช้ ไฟฟ้านั้น สามารถทำให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัวและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ดีเท่ากับการออกกำลังกายหรือการบริหารกล้ามเนื้อแบบปกติ และการที่กล้ามเนื้อมีการหดตัวนั้น จะสามารถทำให้มีการไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อได้มากขึ้น และลดการเมื่อยล้าจากการที่มีเลือดมาคั่งที่กล้ามเนื้อนานๆ ได้ แต่ว่าการออกกำลังกายหรือการบริหารตามปกติ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

สรุปว่าในกล้ามเนื้อปกตินั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องดังกล่าว
ส่วนข้อเสียที่แน่ๆ ก็คือ เสียเงินที่ต้องซื้อเครื่องดังกล่าว และนอกจากนั้นในบางกรณี เช่น ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ ถ้าหากว่ามีการกระตุ้นไฟฟ้าข้ามแนวกลางลำตัวอาจจะมีผลทำให้เครื่องกระตุ้นหัวใจทำงานผิดปกติได้ และในรายที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการเต้นของหัวใจก็อาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เช่นกัน