• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดหลัง

ปวดหลัง

ถาม : นุศิลป์/ปัตตานี
ผมอายุ ๓๖ ปี ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน จะมีอาการปวดหลังมาก จนร้าวมาถึงช่วงเอว บางครั้งลงขา บางครั้งปวดมาก จนต้องกินยาแก้ปวดก็พอจะคลายอาการลงได้บ้าง แต่ก็ยังมีอาการปวดช่วงบ่าอยู่ อยากทราบว่าถ้าเป็นบ่อยๆ จะอันตรายไหมครับ และควรดูแลรักษาอย่างไรครับ

ตอบ : อาจารย์มนูญ  บัญชรเทวกุล
อายุคุณยังไม่มาก อาการเหล่านี้ น่าจะมาจากการผิดท่าทาง (Posture) เป็นเวลานาน เพราะต้องนั่งทำงาน คงต้องยอมเสียเวลาบริหารร่างกายแก้ปวดหลังปวดขาตอนเช้าหรือตอนเย็น คราวละ ๑๐- ๑๕ นาที มีท่าง่ายๆ ๗ ท่า ดังต่อไปนี้ (รูปที่ ๑) ถ้าปวดร้าวลงขาให้เพิ่มท่าถีบขาไปข้างหลังอีก ๑ ท่า ช่วงแรกให้ทำทุกวัน วันละครั้งประมาณ ๒ สัปดาห์ จากนั้นทำสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง จะเป็นการป้องกันอาการปวดหลังและร้าวลงขาได้ครับ

สำหรับอาการปวดช่วงบ่ามีท่าบริหาร ๓ ท่าคือ (รูปที่ ๒)ทำท่าการบริหารง่ายๆ เหล่านี้ป้องกันและแก้ไขไว้ดีกว่า