• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ตามืดมัวลง

ตามืดมัวลง


ถาม : รัตนพล/นครปฐม
กระผมมีปัญหาจะขอเรียนถามคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาตาครับ ภรรยาผมอายุ ๗๑ ปี สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ความดันเลือดก็ปกติ แต่เมื่อ ๓เดือนที่แล้ว พบว่าตาด้านซ้ายมืดมัวลง โดยไม่มีอาการเตือนใดๆ ทั้งสิ้น จึงไม่ทราบว่าอาการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไร ก็ไปหาหมอเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ได้ยามากิน ๒ อย่าง เป็นเวลา ๓ เดือนแล้ว แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น (พร้อมกันนี้ผมได้แนบประวัติ การรักษาและซองยามาให้คุณหมอพิจารณาด้วยครับ)
ขอเรียนถามคุณหมอว่า

๑. ตามืดมัวลงนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไร

๒. มีวิธีการรักษาไหม (ถ้ามี) มีกี่วิธี

๓. ผลการรักษาจะรักษาให้หายได้กี่เปอร์เซ็นต์

๔. ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

๕. ควรจะไปรับการรักษาที่ ไหนที่จะตรงกับอาการนี้มากที่สุด

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะครับ
 

ตอบ : พญ.สกาวรัตน์ คุณวิศรุต
ภาวะตามัวจะต้องเป็นจากสาเหตุอันใดอันหนึ่งใน ๔ ข้อนี้ ได้แก่

๑. สายตาผิดปกติ หมายถึง สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง

๒. เกิดความขุ่นมัวภายในดวงตาบริเวณที่แสงผ่านเข้าตา ได้แก่ ตาดำขุ่นมัว แก้วตาขุ่น (ต้อกระจก) น้ำวุ้นในตาขุ่นจากสาเหตุต่างๆ

๓. เป็นโรคของจอตาและประ-สาทตาเรื่อยไปจนถึงสมอง บริเวณท้ายทอยที่ควบคุมการมองเห็น

๔. ผู้ป่วยแกล้งทำหรือเป็นโรคจิตที่ออกอาการทางกาย

ในกรณีของภรรยาของคุณเรา คงตัดประเด็นในข้อ ๑ และข้อ ๔ ออกไปได้ เหลือข้อ ๒ และข้อ ๓ ในกรณีผู้ป่วยสูงอายุในหัวข้อ ๒  โรคที่พบบ่อย ได้แก่ ต้อกระจก ซึ่ง จะต้องมีอาการมัวลงอย่างช้าๆ มัวมากเวลากลางวันหรือในที่แจ้ง เวลากลางคืนมองชัดกว่ากลางวัน ซึ่งอาการไม่เหมือนกับภรรยาของคุณ ที่ประวัติดูเหมือนว่ามัวอย่างรวดเร็ว จึงน่าจะเป็นโรคในหัวข้อ ๓ เป็นโรคของจอตาที่พบบ่อยในคนสูงอายุ ได้แก่ หลอดเลือดที่จอตาอุดตัน ถ้าเป็นหลอดเลือดแดงก็จะมัวอย่างฉับพลันภายในเวลาไม่กี่นาที และตาจะมัวมากถึงขั้นแทบไม่เห็นอะไรเลย (ตาบอด) ส่วนหลอดเลือดดำก็จะมัวอย่างรวดเร็ว แต่ช้ากว่าและมัวน้อยกว่า บังเอิญเอกสารที่เป็นจดหมายของแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐส่งต่อให้แพทย์ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งคุณแนบมาให้ด้วยบอกถึงรายละเอียดของการพบอาการแสดงที่จอตาชัดเจนว่าเป็นหลอดเลือดดำอุดตัน
ขอตอบคำถามคุณดังนี้

๑. ตาของภรรยาคุณมืดลงจาก โรคหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตัน

๒. และ ๓. ปกติแล้ว โรคนี้มักพบในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยความดันเลือดสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยที่มีโรคที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีต่างๆ แพทย์มักจะพยายามหาโรคที่เป็นสาเหตุและพยายามแก้ไขเพื่อมิให้การอุดตันของหลอดเลือดในตาอีกข้าง หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ส่วนตาที่อุดตันไปแล้วก็ต้องรอให้ร่างกายปรับฟื้นฟูจอตาที่ขาดเลือดไปให้กลับมาทำงานได้บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกลับคืนดังเช่นกรณีของภรรยาคุณรอมา ๓ เดือนก็ยังไม่ดีขึ้น ส่วนยาที่หมอโรงพยาบาลรัฐสั่งให้ที่คุณแนบมาให้ดูนั้นเป็นยาช่วยรักษาให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดที่อื่นๆ รวมทั้งตาอีกข้างดีขึ้น ส่วนจอตาซ้ายที่ขาดเลือดและตายไปบางส่วนคงไม่ทำให้ดีขึ้นแล้ว

๔. ควรไปพบแพทย์ทางอายุรกรรมให้ตรวจร่างกายทั่วไปว่ามีปัจจัยอะไรทำให้หลอดเลือดดำอุดตัน ถ้ามีจะได้แก้ไข อีกทั้งควรไปพบจักษุแพทย์ตามนัดหมาย เพราะภาวะหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตันในผู้ป่วย บางคนอาจเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อน คือ ต้อหินตามหลังหลอดเลือดอุดตันได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยปวดตาอย่างมาก เข้าทำนองตามองไม่เห็นแล้วยังเจ็บปวดอีก ภาวะนี้อาจต้องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ อีกทั้งจะได้คอยตรวจเช็กตาที่ดีด้วย

๕. คุณอยู่ในจังหวัดนครปฐม ก็ไปพบหมอตาในโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมก็ได้ หากมีอะไรที่โรงพยาบาลนครปฐมไม่มีหมอตาที่นั่นคงจะส่งกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐอีกที