• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดบริเวณขากรรไกร

ถาม : ระวีวรรณ/เชียงใหม่
ปัจจุบัน ดิฉันอายุ ๒๔ ปี มีอาการปวดที่บริเวณขากรรไกรข้างขวามาประมาณ ๓ ปี จะมีอาการปวดมากเวลาที่เคี้ยวอาหารและเวลาที่พูด ทั้งนี้ถ้ากดบริเวณขากรรไกรล่างด้านขวาจะเจ็บแล้วจะเริ่มมีอาการปวดมากขึ้น ซึ่งอาการปวดจะลามไปถึงหัว ต้นคอ และไหล่ด้านขวาทั้งหมด
ตั้งแต่มีอาการปวดบริเวณขากรรไกรมานั้นก็รักษามาหลายวิธีด้วยกันแต่ก็ไม่หาย ดังนั้นจึงมีปัญหาจะขอเรียนถามคุณหมอดังนี้คือ
๑. ปวดบริเวณขากรรไกรเกิดจากสาเหตุอะไร
๒. รักษาด้วยวิธีการจัดฟันจะช่วยให้อาการปวดขากรรไกรหายหรือไม่ 
๓. ยาแก้อักเสบจะมีผลต่อกระดูกขากรรไกรหรือไม่
๔. ควรกินอาหารประเภทใดเพื่อบำรุงฟันให้แข็งแรงมากขึ้น 
๕. เครียดง่าย คิดมาก นอนไม่ค่อยหลับ มีผลต่อโรคนี้หรือไม่

ตอบ : ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
๑. สาเหตุของอาการปวดบริเวณขากรรไกรนั้นเกิดจากการสบฟันที่ผิดปกติ และตำแหน่งของปลายกระดูกขากรรไกรล่างกับกระดูกขากรรไกรบนที่อยู่ไม่ถูกตำแหน่ง อยู่ชิดกันเกินไป กล่าวคือมีการเลื่อนขึ้นไปกดหมอนรองกระดูกบริเวณข้อต่อ ดังนั้นเมื่อคุณเคี้ยวอาหารหรือกัดฟันก็จะทำให้เกิดแรงกดไปที่หมอนรองกระดูกส่งผลให้มีอาการปวด
สำหรับสาเหตุของอาการปวดขากรรไกรที่มีการลามไปถึงศีรษะ คอ ไหล่ เป็นผลมาจากแรงกดบนข้อต่อกระดูกขากรรไกรที่มีเส้นประสาทเชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งสามารถลุกลามไปตามศีรษะ คอ และไหล่
๒. การรักษาด้วยวิธีการจัดฟัน สามารถแก้ไขปัญหาอาการปวดขากรรไกรได้ ทั้งนี้ต้องปรับตำแหน่งของปลายกระดูกขากรรไกรใหม่ให้ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง
๓. ยาแก้อักเสบไม่มีผลต่อกระดูกขากรรไกร แต่ไม่ควรกินยาแก้อักเสบบ่อยๆ ถ้าไม่จำเป็น
๔. สำหรับอาหารที่บำรุงฟันโดยตรงเลยไม่มี เพราะเนื่องจากเมื่อเวลาที่ฟันงอกขึ้นมาแล้วก็จะหยุดการสร้างเสริมอีก ซึ่งถ้าจะให้ดีควรจะกินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารหวานและหลังอาหารทุกมื้อควรแปรงฟันด้วย
๕. คนที่เครียดง่ายมีผลต่อทุกๆ โรค หรือแม้แต่คนปกติก็ตามถ้าเครียดนานๆ ก็อาจจะเป็นโรคได้เหมือนกัน เช่น โรคกระเพาะ ความดันเลือดสูง ท้องเสีย เป็นต้น

ดังนั้นควรฝึกให้ปล่อยวางใจอยู่เสมอ ไม่จริงจังกับปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆ มากเกินไป ทั้งนี้ถ้าคุณสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ ขอแนะนำให้เข้าไปค้นหาวิธีหลุดจากความเครียดที่ www.falunthai.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย