• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กรดโฟลิก-โฟเลต

กรดโฟลิก-โฟเลต


จันทร์จิรา/พระนครศรีอยุธยา : ผู้ถาม
ดิฉันอายุ ๒๔ ปี แต่งงานแล้ว ต้องการทราบเรื่องกรดโฟลิก-โฟเลต ดังนี้ค่ะ

 ๑. กรดโฟลิก คืออะไร ใครบ้างที่ควรใช้กรดชนิดนี้
 ๒. ในระยะตั้งครรภ์ ควรเพิ่มการดื่มนมที่มีส่วนผสมของกรดโฟลิกเวลาใด เช่น อายุครรภ์ตั้งแต่ ๑ เดือนไปจนถึงวันคลอดหรือเปล่า
 ๓. ปริมาณที่ผสมกรดโฟลิก คนที่ตั้งครรภ์ควรดื่มวันละกี่ลิตร
 ๔. ร่างกายคนเราได้รับโฟลิก-โฟเลตปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ รวม   ถึงลูกน้อยในครรภ์
 ๕. สำหรับแม่และลูก ถ้าขาดโฟลิก-โฟเลต จะอันตรายไหม
 

รศ.ธรา วิริยะพานิช : ผู้ตอบ

๑. กรดโฟลิก (โฟเลต) คือวิตามินอยู่ในกลุ่มวิตามินบี (วิตามินละลายน้ำ) ทุกคนควรได้รับวิตามินนี้จากอาหาร อาหารต่างๆ จะมีโฟเลตแทบทุกชนิด บางชนิดก็มีมาก บางชนิดก็มีน้อย เช่น

 • ตับไก่ ๑ ขีด (๑๐๐ กรัม)  มีโฟเลต ๖๓๗ ไมโครกรัม
 • ตับหมู ๑ ขีด มีโฟเลต ๑๑๒ ไมโครกรัม
 • ไข่ไก่ ๒ ฟอง มีโฟเลต ๓๖.๙ ไมโครกรัม
 • กุ้ง หอย ปู ปลา ให้โฟเลต ๗.๕-๒๔ ไมโครกรัม/๑๐๐ กรัม
 • ดอกกุยช่าย ๑ ขีด ให้โฟเลต ๒๘๓ ไมโครกรัม
 • ผักกาดหอม ๑๐๕ ไมโครกรัม/๑๐๐ กรัม
 • ส้ม ๑๒.๒ ไมโครรกรัม/๑๐๐ กรัม
 • กล้วยน้ำว้า ๓๒.๘ ไมโครกรัม/๑๐๐ กรัม
 • มะขามเทศ ๕๒.๒ ไมโครกรัม/๑๐๐ กรัม
 • ข้าวโพดดิบ ๙๔.๒ ไมโครกรัม/๑๐๐ กรัม
 • ขนมปัง ๑๒.๒ ไมโครกรัม/๑๐๐ กรัม

โฟเลตจะถูกทำลายได้ด้วยความร้อน ดังนั้น ถ้าอาหารใดต้องหั่นชิ้นเล็กๆ หุงต้มนานๆ โฟเลตก็จะสูญเสียไป ดังนั้น เพื่อให้ได้โฟเลต หากอาหารใดกินสดได้ก็ควรกินสด เช่น ผัก ผลไม้ เพราะจะได้โฟเลตมาก แต่ถ้าต้องทำให้สุกก็ไม่ควรใช้เวลานานในการหุงต้ม ร่างกายของคนเราต้องการโฟเลตเพื่อช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งเป็นยีนหรือสารพันธุกรรม และสังเคราะห์กรดอะมิโนอีกหลายตัว รวมทั้งมีความจำเป็นในการแบ่งตัวเซลล์ และการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆ

๒. หญิงมีครรภ์ควรได้รับมากกว่าคนปกติ คนปกติควรได้รับวันละ ๔๐๐ ไมโครกรัม/วัน ส่วนหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับ ๖๐๐ ไมโครกรัม/วัน การดื่มนมเสริมโฟเลต (กรดโฟลิก) นั้น ไม่จำเป็นหากสามารถกินอาหารที่มีโฟเลตเพียงพอ

๓. การดื่มนนในแต่ละวันควรดื่มวันละ ๒ แก้ว (ไม่จำเป็นต้องดื่มเป็นลิตร) หากกินอาหารที่มีโฟเลตเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องดื่มนมเสริมโฟเลต

๔. กรดโฟลิกถ้าได้รับปริมาณมากจะเป็นอันตรายกับร่างกาย เพราะฉะนั้น ถ้ากินมากเกินไปก็จะไม่ถูกดูดซึมผ่านลำไส้ไปใช้ แต่จะขับถ่ายทิ้งทางอุจจาระ หรือถ้าส่วนที่ถูกดูดซึมไปมากก็จะถูกทำลายและถ่ายทิ้งทางปัสสาวะ

๕. สำหรับแม่และลูกถ้าขาดกรดโฟลิก ก็จะเป็นอันตรายคือแม่จะเป็นโรคโลหิตจาง ถ้ากำลังตั้งครรภ์ขาดกรดโฟลิก ลูกเกิดมาจะผิดปกติของเส้นประสาท (หลอดประสาทไม่ปิด) ถ้ากินอาหารได้ตามปกติ ควรกินให้หลากหลายและมากพอจะไม่ขาดวิตามินโฟเลตนี้