• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เจาะตรวจน้ำคร่ำ

เจาะตรวจน้ำคร่ำ


ปรียานุช/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ปัจจุบันดิฉันอายุ ๓๖ ปี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีโรคแทรกซ้อน ดิฉันได้ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล  พยาบาลนัดวันให้ไปเจาะน้ำคร่ำ  ตรวจดูความผิดปกติของลูกในท้อง มีข้อสงสัยดังนี้

 ๑. คนท้องทุกคนจำเป็นจะต้องตรวจน้ำคร่ำหรือไม่
 ๒. เจาะตรวจน้ำคร่ำ ทำเพื่อจะดูอะไร เกิดประโยชน์อะไรกับแม่และลูกในท้อง
 ๓. การเจาะตรวจน้ำคร่ำ เจ็บหรือเสี่ยงอันตรายต่อแม่และลูกมากน้อยแค่ไหน หากเกิดผิดพลาดใครรับผิดชอบ
 ๔. แม่อายุมาก อายุน้อยเสี่ยงที่จะมีลูกปัญญาอ่อนพอๆ กัน หรือว่าแม่อายุมากโอกาสมีลูกปัญญาอ่อนมากกว่าแม่อายุน้อย
 ๕. ค่าใช้จ่ายในการเจาะน้ำคร่ำแพงไหม

 ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ
 

ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ : ผู้ตอบ

๑. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนไม่มีความจำเป็นเจาะน้ำคร่ำ ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยนับอายุจนถึงวันที่คลอด และในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ที่เคยคลอดบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติมาก่อน หรือมีประวัติความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับโครโมโซมในครอบครัว

๒. ในการเจาะน้ำคร่ำนั้นก็ต้องการดูว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติของโครโมโซมหรือไม่

๓. ในเรื่องของความเสี่ยงพบได้น้อยในการเจาะน้ำคร่ำอาจเกิดการแท้งบุตร  หรือการติดเชื้อได้ภายในโพรงมดลูก โดยพบได้ ๑ ใน ๒๐๐ ของการเจาะน้ำคร่ำในโรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนความเสี่ยงของทารกในครรภ์จะพบได้น้อยมาก

๔. การเกิดลูกปัญญาอ่อน หรือกลุ่มอาการดาวน์นั้น มีโอกาสพบได้ในหญิงตั้งครรภ์อายุมากได้บ่อยกว่า และเมื่อดูตามอายุ ๕. ค่าใช้จ่ายในการเจาะน้ำคร่ำ ถ้าทำในโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือโรงพยาบาลของรัฐประมาณ ๓,๐๐๐ บาท แต่ถ้าทำในโรงพยาบาลเอกชนประมาณ ๘,๐๐๐ บาท