• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เนื้อฟันเปลี่ยนสี

เนื้อฟันเปลี่ยนสี


อารียา/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ดิฉันมีปัญหาจะขอเรียนปรึกษาคุณหมอ ดังนี้คะ ลูกชายอายุ ๔ ขวบ (ชอบดูดนิ้วมือมาตั้งแต่ยังเล็ก แก้ไม่หายสักที) มีสุขภาพฟันดีพอใช้ได้ แต่ปัญหา คือ  ฟันซี่หน้าคู่มีอยู่ ๑ ซี่ที่มีสีของเนื้อฟันเปลี่ยนเป็นชมพูอ่อนๆ อยู่ในเนื้อฟัน คือ เป็นลายๆ ในเนื้อฟัน เพิ่งจะเป็นเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ ดิฉันไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร หรือว่าเกิดจากยากินสำหรับเด็ก (ไม่มีเตตราไซคลิน)  ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ
 

ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล : ผู้ตอบ
ฟันคู่หน้าของลูกชายอายุ ๔ ขวบ เปลี่ยนสี น่าจะเกิดจาก ๒ สาเหตุ

๑. ฟันโยกใกล้จะหลุด ทำให้มีเลือดซึมจากเหงือกเข้าไปในโพรงประสาทฟันน้ำนม จึงเกิดเป็นสีชมพู

๒. ฟันถูกกระแทก หรือกระทบแรงๆ ทำให้เกิดเลือดออกในโพรงประสาทฟัน (น้ำนม)

หากเป็นกรณีแรก ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยให้ฟันหลุดไปเอง ต่อไปฟันแท้ก็จะขึ้นมาแทนที่ (สังเกตได้จากฟันโยกมาก) แต่ตามปกติฟันคู่หน้าจะเริ่มโยกเมื่อเด็กอายุ ๖-๘ ขวบ ไม่ใช่ ๔ ขวบ หากเป็นกรณีหลัง อาจลองพาไปตรวจว่าฟันยังสามารถรักษาได้หรือไม่