• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพ้อากาศ

ถาม : ศิริพร/อ่างทอง
ดิฉันเป็นโรคแพ้อากาศ จะกินยาคลอร์เฟนิรามีน ครั้งละ ๑ เม็ดก่อนนอนทุกคืน ไม่ทราบว่าจะให้โทษ ต่อร่างกายหรือไม่ อย่างไร
คุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ

ตอบ : พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค
สำหรับโรคแพ้อากาศ การกินยาคลอร์เฟนิรามีนครั้งละ ๑ เม็ดก่อน นอนทุกคืน จะให้โทษแก่ร่างกายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่ากินต่อเนื่องกันเป็น ระยะเวลานานเท่าใด ถ้าหากไม่มากนัก และมีระยะเว้นบ้าง โดยหน้าที่ของตับเป็นปกติก็คงไม่มีอันตรายใดๆ เพราะตับจะสามารถทำหน้าที่ขับถ่ายยานี้ออกไปได้ แต่ถ้ากินต่อเนื่อง กันนานมาก อาจต้องตรวจนับเม็ดเลือดขาวบ้าง เพราะเคยมีรายงานว่ายาแอนติฮิสตามีนอาจกดการสร้างเม็ดเลือดขาวได้ (ยาคลอร์เฟนิรามีนเป็นยาแอนติฮิสตามีนชนิดหนึ่ง) สิ่งที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าในกรณีที่กินยาแอนติฮิสตามีนชนิดเดียวกันต่อเนื่องกันนานคือการดื้อยา

ดังนั้น จึงน่าสังสัยว่า การที่คุณกินยาคลอร์เฟนิรามีนครั้งละ ๑ เม็ดก่อนนอนทุกคืนจะมีผลในการระงับอาการของโรคแพ้อากาศได้เหมือนเดิมหรือไม่ ควรลองหยุดยาดูบ้าง และกินเฉพาะเวลาที่จะเกิดอาการเท่านั้น

นอกจากนี้ การที่คุณกินยาแก้ แพ้เพื่อระงับอาการแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง ควรจะมารับการตรวจสอบว่าแพ้อะไร และพยายามกำจัดหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้อย่างจริงจัง จะบรรเทาอาการได้อย่างมาก จนไม่จำเป็นต้องกินยานี้ทุกวันอีก