• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประจำเดือนมาไม่ปกติ

ถาม : ไปรยา/แพร่
ดิฉันอายุ ๑๙ ปี น้ำหนัก ๕๓ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตร อาชีพช่วยที่บ้านค้าขาย ยังไม่ได้แต่งงาน และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี
แต่ปัญหาของดิฉันที่จะขอเรียน ปรึกษาคุณหมอ คือ ดิฉันมีประจำเดือนมาไม่ปกติ บางเดือนก็มา บางเดือนก็ไม่มา เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มเป็นครั้งแล้ว (คือดิฉันเป็นประจำเดือนครั้งแรกตอนอายุ ๑๔ ปี) เวลามีประจำเดือนจะมีประมาณ ๗-๘ วัน
ดิฉันจึงอยากทราบว่า
- ความผิดปกตินี้เกิดจากสาเหตุอะไร
- ถ้าแต่งงานแล้วจะมีโอกาส เป็นหมันไหม
คุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ

ตอบ : นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ
อาจเกิดจากรังไข่ทำงานไมˆปกติ การตกไข่ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มีการตกไข่ ทำให้ระดูมาบ้างไม่มาบ้างครับ
รังไข่ทำงานไม่ปกตินั้นเป็นชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อมีอายุมากขึ้นกว่านี้ ส่วนใหญ่แล้วรังไข่จะทำงานปกติ แต่ถ้าแต่งงานแล้วยังมีระดูมาผิดปกติไม่สม่ำเสมอ ก็ควรไปปรึกษาแพทย์ เพื่อรักษาให้มีบุตรได้ รักษาไม่ยากครับ
คนที่มีระดูมามากหรือนานเกินไป อาจจะเป็นความผิดปกติ เช่น มีเนื้องอก ควรไปหาหมอตรวจภายใน (สูติ-นรีเวช)