• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หลอดเลือดฝอย

ถาม : วาสนา/ยโสธร
ดิฉันอายุ ๓๐ ปี น้ำหนัก ๔๘ กิโลกรัม สูง ๑๔๕ เซนติเมตร (ยังไม่ได้แต่งงาน)
มีปัญหาจะขอเรียนปรึกษาคุณหมอ คือ ดิฉันมีหลอดเลือดฝอยตาม ต้นขาทั้ง ๒ ข้าง จึงอยากจะทราบว่า จะเป็นอันตรายไหม และจะสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่
ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ

ตอบ : อาจารย์นวลอนงค์ ชัยปิยะพร
หลอดเลือดฝอยที่มองเห็นชัดเต็มหน้าขานั้น เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น
- การไหลเวียนเลือดไม่ดี
- มีอาชีพที่ต้องยืนหรือเดินนานๆ เช่น ช่างเสริมสวย และครู เป็นต้น
- น้ำหนักมากเกินไป
- หญิงขณะตั้งครรภ์
- ผิวบางตามกรรมพันธุ์
การรักษา
๑. ถ้าเป็นมากควรปรึกษาศัลยแพทย์เฉพาะทาง
๒. ใส่ถุงเท้ายาวหรือใช้ผ้ายืดพัน
๓. การออกกำลังกายเฉพาะเพื่อลดอาการปวด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดเป็นมากขึ้น
ตัวอย่าง การออกกำลังกายเพื่อช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น และลดอาการปวดมีดังนี้
- นอนยกขาข้างหนึ่งขึ้นสูงพอกระดกข้อเท้าขึ้น-ลงสลับกัน ๑๐ ครั้ง หมุนข้อเข้าเป็นวงกลมวนทางซ้ายวนทางขวาสลับกัน ๑๐ ครั้ง
- งอเข่างอสะโพกเข้าหาลำตัว กระดกข้อเท้าขึ้นและเหยียดขาออกไปให้ตรง (ในอากาศ) พร้อมกับเหยียด ปลายเท้าลง ทำ ๑๐ ครั้ง
ให้ทำดังนี้นานประมาณ ๕ นาที จึงเปลี่ยนทำอีกขาข้างหนึ่ง หรือถ้ามีอาการปวดขาขณะทำให้พักได้