• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประโยชน์ของการดัดฟัน

ประโยชน์ของการดัดฟัน

ผู้ถาม วัฒนชัย/จันทบุรี
การดัดฟันมีประโยชน์อย่างไรบ้างและ โดยทั่วไปต้องใส่ไว้ประมาณกี่ปี
 
ผมอายุ ๑๗ ปี เป็นนักศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก จะขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้ครับ 

๑. การใส่ลวดดัดฟันมีประโยชน์ อย่างไรบ้างครับ และโดยทั่วไปต้องใส่ลวดไว้ประมาณกี่ปี

๒. ฟันตัด (incisors) แถวล่างของผมห่างกัน ไม่เรียงชิดเหมือนฟันแถวบนจะมีวิธีการรักษาอย่างไรครับ

๓. ฟันของผมมีสีค่อนข้างเหลือง มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ฟันขาวขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร (ตามโรงพยาบาลของรัฐทั่วไป และถ้าสาเหตุไม่ได้มาจากการใช้ยาบางชนิด)

๔. ยาสีฟันที่โฆษณาว่าทำให้ฟันขาวขึ้น ได้ผลมากน้อยเพียงไรครับ

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะครับ


ผู้ตอบ ทพ.ไพฑูรย์  สุริยะวงศ์ไพศาล

๑. การจัดฟันมักจะใช้เวลา แตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละราย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ความยากง่าย หรือความซับซ้อนของปัญหา, ความร่วมมือของตัวคนไข้เอง, อายุของคนไข้ เป็นต้น โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ  ๒-๕ ปี

๒. ฟันหน้าล่างห่าง สามารถแก้ไขได้ ๓ วิธี คือ จัดฟัน, ตกแต่งขนาดและรูปร่างของฟัน, ใส่ฟันแล้วแต่ความเหมาะสม

๓. ฟันที่มีสีเข้มกว่าปกติ สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของสีฟัน ตามโรงพยาบาลของรัฐ หมอไม่แน่ใจว่าจะรับทำให้หรือไม่ เพราะคนไข้มาก งานที่จำเป็นต้องทำก่อน ก็ยังมีเวลาทำไม่มากพอ แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของเอกชน คิดว่าค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ในราว ๔-  ๘ พันบาท ตัวเลขไม่แน่นอน คงต้องสอบถามกับหมอที่ไปปรึกษาเอาเอง ลองปรึกษาเปรียบเทียบหลายๆแห่งก็ได้

๔. ยาสีฟันในท้องตลาด ไม่มียี่ห้อไหนที่ผสมสารฟอกสี มีแต่ผสมสารขัดถู ดังนั้นจะหวังอะไรมากไม่ได้ครับ ส่วนน้ำยาฟอกสีที่ มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านขายยา ก็เป็นชนิดที่มีฤทธิ์อ่อนมาก ถ้าฟันไม่เหลืองมากก็เกิดผลได้ไม่มากก็น้อย แต่ต้องศึกษาวิธีใช้ให้ละเอียดก่อน