• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เนื้องอกในมดลูก

เนื้องอกในมดลูก

ผู้ถาม ชนัดดา/สกลนคร
เนื้องอกในมดลูกเกิดจากสาเหตุใด มีวิธีการรักษาให้หายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดบ้างไหม และมีวิธีป้องกันได้หรือไม่ 

ดิฉันอายุ ๓๕ ปี มีอาการ  ปวดท้องเวลามีประจำเดือน และมีหน้าท้องหนาขึ้นคล้ายคนมีครรภ์ (ดิฉันยังไม่ได้แต่งงาน)ได้ไปหาหมอ และคุณหมอได้ทำการอัลตราซาวนด์ ผลปรากฏว่าเป็นเนื้องอกในมดลูก คุณหมอแนะนำให้ผ่าตัด ดิฉันกลัวเลยยังไม่ผ่าค่ะ ดิฉันขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้ค่ะ

๑. เนื้องอกในมดลูกเกิดจากสาเหตุใด

๒. ถ้าไม่ผ่าตัดจะรักษาด้วยวิธีใด

๓. หลังผ่าตัดจะมีผลข้างเคียง อย่างไรและควรปฏิบัติตนอย่างไร (คุณหมอบอกว่าจะเหลือรังไข่ไว้)

๔. จะมีวิธีป้องกันไม่ให้เป็นเนื้องอกในมดลูกได้หรือไม่

ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ


ผู้ตอบ นพ.สุวชัย  อินทรประเสริฐ

๑. เนื้องอกในมดลูกนั้น ไม่มีใครทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด

๒. การผ่าตัดรักษาเนื้องอก จะเป็นวิธีการรักษาวิธีเดียวที่ทำให้หายขาดได้ในปัจจุบัน การใช้ยาบางอย่างอาจจะช่วยลดขนาดของเนื้องอกลงได้บ้างเล็กน้อย แต่ไม่ช่วยทำให้หายขาด นอกจากนี้ยายังมีราคาแพงมากและใช้ได้ในระยะจำกัดเพียงไม่กี่เดือน เมื่อหยุดใช้ก้อนเนื้องอกก็จะโตขึ้นอีก จึงขอแนะนำให้คุณรับการรักษาโดยการผ่าตัดจะดีที่สุด

๓. ผลข้างเคียงหรือการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับการผ่าตัดอะไรบ้าง ถ้าตัดเนื้องอกอย่างเดียวโดยไม่ได้ตัดมดลูกออกไปด้วย คุณก็ยังมีระดูตามปกติ ถ้าแต่งงานก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ แต่เมื่อตั้งครรภ์แล้วจะคลอดได้เองหรือต้องผ่าตัดคลอดก็ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกว่ากระทบกระเทือนถึงโพรงมดลูกมากน้อยแค่ไหน ถ้าตัดมดลูกออกด้วย คุณก็จะไม่มีระดู แต่รังไข่ที่ยังเหลืออยู่ก็ยังสร้างฮอร์โมนให้คุณได้ตามปกติ จึงยังคงเป็นสาวเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากปกติ แต่ในบางกรณี ถ้าเนื้องอกนั้นติดกับรังไข่มาก หรือรังไข่มีเนื้องอกด้วย หมอต้องตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง คุณก็ขาดฮอร์โมน หลังผ่าตัดก็ควรจะต้องใช้ฮอร์โมนทดแทน หลังผ่าตัด หมอก็จะให้คุณพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ ๔-๗ วัน แล้วกลับไปพักผ่อนต่อที่บ้าน ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ ทำงานเบาๆได้ประมาณ ๔-๖ สัปดาห์ หมอก็จะนัดตรวจดูอีกครั้งหนึ่งว่าหายดีหรือยัง และคุณก็กลับไปทำงานประจำตามปกติได้ ออกกำลังกายได้เหมือนเดิม

๔. ตามที่ตอบไปแล้วข้างต้นว่า เนื้องอกในมดลูกนั้นยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อไม่ทราบสาเหตุก็ยังไม่มีวิธีการป้องกัน มีแต่การตรวจภายในประจำปีเพื่อตรวจสอบว่ามีเนื้องอกหรือไม่ ถ้ามีหรือพบตั้งแต่ระยะที่ก้อนไม่โตมาก การผ่าตัดก็จะง่าย ไม่ยุ่งยาก เสียเลือดไม่มากนัก แต่ถ้าทิ้งไว้จนก้อนเนื้องอกโตมาก การผ่าตัดก็ยากขึ้น เสียเลือดมากขึ้น