• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาหยอดหู

ถาม : ภูมิธรรม/ลำปาง
มีข้อสงสัยเรื่องของยาหยอดหู ดังนี้
๑. ยาหยอดหูเมื่อเปิดใช้แล้วจะเก็บไว้ได้นานหรือไม่
๒. หลังจากเปิดแล้วควรเก็บไว้ที่ใด
๓. การใช้ยาหยอดหูและแคะหูบ่อยๆ จะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง

ตอบ : นพ.ณวัฒน์  วัฒนชัย
๑. มียาหลายชนิดเปิดแล้วเก็บได้ไม่นาน ยาชนิดที่มีสารกันบูดอยู่ด้วย ก็ไม่ควรจะเกิน ๑ เดือน (แต่ยาบางชนิดก็เก็บได้น้อยกว่านั้น)
๒. ถ้าไม่ลำบากก็เก็บไว้ในตู้เย็น แล้วมายืนหยอดกันหน้าตู้เย็นก็ได้
๓. ไม่ควรแคะหู หรือใช้ไม้พันสำลี เพราะกลไกของร่างกายตามปกติ ก็จะมีการขับขี้หูออกมาเองอยู่แล้ว
ผลข้างเคียงจากการแคะหู จะทำให้กลไกการกำจัดขี้หูจะเสียไป ถ้าแคะไม่ดีก็จะยิ่งดันเอาขี้หูบางส่วน ลึกเข้าไปอีก และอาจบวมเมื่อถูกน้ำ ทำให้ปวดได้