• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พยาธิในเด็ก

ถาม : ศิธา/นนทบุรี
เด็กเล็กต้องกินยาถ่ายพยาธิบ่อยไหม และจะรู้ได้อย่างไรว่ามีพยาธิ

ตอบ : พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล

การกำจัดพยาธิในเด็ก สามารถใช้ยาถ่ายพยาธิเด็ก ให้กินยามีเบนดาโซลชนิดน้ำได้ ครั้งละ ๑ ช้อนชา วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร ติดต่อกัน ๓ วัน
ถ้าสงสัยว่าเป็นพยาธิที่ทำให้คันก้น ซึ่งก็คือพยาธิเข็มหมุด ควรให้ผู้ใหญ่ที่นอนด้วยกันกินยาด้วยในขนาดเท่ากัน และดูแลตากที่นอนกับแดดจัดๆ ซักต้มผ้าปูที่นอนปลอกหมอน
เพื่อไม่ให้มีตัวหรือไข่พยาธิเหลืออยู่ และหลังจากกินยาไป ๑ สัปดาห์ กินซ้ำอีกครั้ง