• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

จะใส่ฟันปลอมแบบไหนดี

จะใส่ฟันปลอมแบบไหนดี

ผู้ถาม วินัย/ลำปาง
อยากใส่ฟันปลอม แต่ไม่ทราบว่าจะใส่แบบชนิดถอดได้หรือชนิดฝังติดแน่น อยากทราบว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน

ผมมีปัญหาเรื่องฟันจะขอเรียนปรึกษาคุณหมอ ดังนี้ครับ
คือ ผมได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก มีแต่เรื่องฟันเท่านั้นเองที่เป็นปัญหาใหญ่ คือ ฟันหน้าของผมหัก ผมก็เลยอยากจะไปใส่ฟันหน้าปลอม เพื่อนก็บอกว่ามีแบบฝังติดเลยกับแบบถอดได้ ผมก็ไม่ทราบว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน ราคาจะแตกต่างกันอย่างไร ระยะเวลาในการทำการดูแลรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานและการซ่อมแซมเมื่อเกิดชำรุดจะเป็นอย่างไร ผมขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยนะครับ ขอบพระคุณหมอมากครับ 

ผู้ตอบ ทพ.ไพฑูรย์  สุริยะวงศ์ไพศาล
ข้อดีข้อเสียของการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้กับชนิดติดแน่น (ให้ดูตารางเปรียบเทียบ)สำหรับการใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ การฝังรากเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรร่วมกับการใส่ฟัน ซึ่งข้อดีคือ ไม่ต้องไปแตะต้องฟันซี่ข้างเคียง แต่ค่าใช้จ่ายยังสูงมาก (มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท) และใช้เวลาทำนาน ราว ๔-๖ เดือน