• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นม-น้ำเต้าหู้-ไข่

นม-น้ำเต้าหู้-ไข่

ผู้ถาม สุรชัย/สุราษฎร์ธานี
นมแคลเซียมสูงกับนมถั่วเหลือง ไม่ทราบว่าอย่างไหนจะมีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุมากกว่ากัน

ผมอายุ ๗๐ ปี มีปัญหาที่จะขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้ครับ

๑. ระหว่างนมแคลเซียมสูงกับนมถั่วเหลือง ไม่ทราบว่าอย่างไหนจะมีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุมากกว่ากัน

๒. ผมกินไข่ไก่วันละ ๑ ฟองเป็นประจำ ไม่ทราบว่าจะทำให้ไขมัน โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นหรือไม่

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบและอธิบายให้ผมเข้าใจด้วยนะครับ


ผู้ตอบ สถาบันวิจัยโภชนาการ
ขอตอบปัญหาดังนี้

๑. นมแคลเซียมสูงมีประโยชน์ มากกว่าในแง่ของแหล่งที่ดีของแคลเซียม นมถั่วเหลืองมีแคลเซียมต่ำกว่านมแคลเซียมสูงมาก

  • นมแคลเซียมสูง ๑ แก้ว มีแคลเซียม ประมาณ ๔๐๐ มิลลิกรัม
  • นมถั่วเหลือง ๑ แก้ว มีแคลเซียม ประมาณ ๓๖ มิลลิกรัม

สำหรับโปรตีนนั้นไม่ต่างกัน ดังนั้นควรดื่มนมวัว (ไม่จำเป็นต้องเป็นแคลเซียมสูงก็ได้) วันละ ๑ แก้ว และอาจมีนมถั่วเหลืองอีก ๑ แก้วก็ได้ แต่ถ้าไม่อยากดื่มนมวัว ก็ให้กินเต้าหู้ก้อนแทนก็ได้ เพราะเต้าหู้  ๑ ก้อน มีแคลเซียมประมาณ ๒๔๐ มิลลิกรัม

๒. การกินไข่วันละ ๑ ฟอง อยากจะขอแนะนำให้กินวันเว้นวัน ถึงแม้จะยังไม่มีปัญหาโคเลสเตอรอลสูง ก็ควรระวังไว้เพราะอายุมากแล้ว ถ้ามีปัญหาอยู่แล้วก็กินเฉพาะ ไข่ขาว หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยการเดินเร็ววันละ ๒๐-๓๐ นาที กินอาหารพวกผักมื้อละ ๒ ทัพพี และมีผลไม้ทุกมื้อ จะช่วยในระบบขับถ่าย และเพิ่มใยอาหาร