• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นอนกัดฟัน

นอนกัดฟัน

ผู้ถาม พงษ์สันต์/กรุงเทพฯ
นอนกัดฟันเกิดจากสาเหตุใด สามารถรักษาให้หายได้หรือไม่

ปัจจุบันผมอายุ ๓๓ ปี ปัญหาของผมคือ เวลานอนหลับผมจะนอน กัดฟันเสียงดังมากจนน่ารำคาญ ผมขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้

๑. นอนกัดฟันเกิดจากอะไร

๒. ถ้ากัดฟันไปเรื่อยๆ จะมีอันตรายต่อสุขภาพฟันอย่างไร

๓. จะมีวิธีการรักษาใดบ้างที่จะให้หายจากการนอนกัดฟัน


ผู้ตอบ ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

๑. การนอนกัดฟัน โดยพื้นฐานแล้วเกิดจากความไม่สงบของจิตใจที่แสดงออกมา ทั้งขณะที่ตื่นและหลับ โดยขาดสติ ระลึกรู้ ปฏิกิริยาต่อความคับข้องใจในเชิงต่อต้าน ต่อสู้ ไม่ยอมรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่ทว่าไม่อาจทำได้อย่างเปิดเผยในความเป็นจริง มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพราะโดยวัฒนธรรมการอบรมสั่งสอนและกฎกติกาของสังคมที่กระทำหรือควบคุมการแสดงออกของเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย ถ้าพบในเด็กก่อนวัยเรียน มักเกี่ยวข้องกับความผิดปกติ หรือฝืนธรรมชาติในการเลี้ยงดู เช่น การให้กินอาหารมื้อหลัก(มื้อค่ำ)ไม่เป็นเวลาหรือใกล้กับเวลานอนของเด็ก การปล่อยให้เด็กเล่นซนมากเกินไปก่อนเวลานอน การดูโทรทัศน์หรือฟังเรื่องตื่นเต้น กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปก่อนนอน เป็นต้น

๒. การกัดฟันเรื้อรังอาจเกิดผลเสียที่พบได้บ่อย คือ ฟันสึกมาก ต่อมาคือ กระดูกข้อต่อขากรรไกรเสื่อม ซึ่งจะปวดได้เป็นบางครั้ง

๓. การแก้ไขเฉพาะหน้า คือ การหลีกเลี่ยงปัญหาชั่วคราว ร่วมกับการใช้ยาคลายเครียด หรือยานอนหลับในความควบคุมของจิตแพทย์ การใส่เฝือกฟัน โดยให้หมอฟันทำให้เพื่อป้องกันการสึกของฟัน

การแก้ไขระยะยาว คือ การทำใจให้สงบ โดยกลวิธีหลายๆ อย่างร่วมกัน แต่ต้องเริ่มจากการยอมรับโอนอ่อน หรือวางเฉยต่อเหตุแวดล้อมที่กระทบจิตใจ บางปัญหาต้องใช้เวลา และมีที่ปรึกษาที่ดี