• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ใส่ห่วงแล้วประจำเดือนไม่ปกติ

ดิฉันคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วง รู้สึกว่ามีปัญหาเวลามีประจำเดือน วันแรกๆ จะมีน้อย แต่พอวันที่ ๔-๕ จะมามาก และปกติ ๔-๕ วันก็หมดแล้ว แต่เดี๋ยวนี้มีเกือบ ๑๐ วันกว่าจะหมด ไม่ทราบว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะ
ผู้ถาม
นิตยา/กรุงเทพฯ
ผู้ตอบ น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ 

ถาม ดิฉันคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงค่ะ ดิฉันรู้สึกว่ามีปัญหาเวลามีประจำเดือน วันแรกๆจะมีน้อยมากแต่พอวันที่ ๔-๕ จะมามากเลยค่ะ เวลามีประจำเดือนปกติ ๔-๕ วันก็หมดแล้ว แต่เดี๋ยวนี้มีเกือบ ๑๐ วันกว่าจะหมด คุณหมอว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ 

ตอบ ห่วงอนามัยเป็นวิธีการคุมกำเนิด ที่ปลอดภัยและได้ผลดีมากวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตามการที่มีวัสดุบางชนิดอยู่ ในอวัยวะของร่างกายเรานั้น ร่างกายย่อมจะมีปฏิกิริยาต่อวัสดุ หรือพูดง่ายๆ ก็ห่วงอนามัยในมดลูกของเรานั่นเอง และหลักการทำงานของห่วงอนามัยก็คือ จะทำให้สภาพแวดล้อม ภายในโพรงมดลูกไม่เหมาะสมต่อตัวอ่อนที่จะฝังตัว โดยทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผนังโพรงมดลูก ดังนั้นเวลาที่มีประจำเดือน ซึ่งเกิดจากการที่เยื่อบุผนังโพรงมดลูกลอกตัวออกมา ย่อมจะออกนานและมากกว่าปกติได้ และบางรายอาจมีอาการ เจ็บปวดมดลูกได้บ้าง ถ้าอาการดังกล่าวเป็นไม่มากหรือทนได้ ไม่ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันบกพร่องไป ก็ควรจะใช้ห่วงอนามัยต่อไป ไม่ต้องกังวล เพียงแต่อย่าลืมไปตรวจเช็กประจำปีตามปกติด้วย เท่านั้นก็สามารถที่จะใช้การคุมกำเนิดโดยห่วงอนามัยอย่างปลอดภัยไร้กังวล