• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สาเหตุของไส้เลื่อน

การที่ไม่นุ่งกางเกงในตั้งแต่ยังเป็นเด็กจะ เป็นการก่อให้เกิดโรคไส้เลื่อนจริงเท็จแค่ไหน และสาเหตุของการเกิดโรคไส้เลื่อนเกิดจากอะไร
ผู้ถาม
ธนศักดิ์/กรุงเทพฯ
ผู้ตอบ น.พ.กฤษฎา รัตนโอฬาร 

ถาม ผมมีเรื่องจะเรียนถามเกี่ยวกับโรคไส้เลื่อนครับ คือ ผมอายุ ๒๓ ปีครับ อยากจะทราบว่า การไม่นุ่งกางเกงในตั้งแต่ยังเป็นเด็กจะเป็นการก่อให้เกิดโรคไส้เลื่อนจริงเท็จ แค่ไหนครับ และสาเหตุของการเกิดโรคไส้เลื่อนเกิดจากอะไร ผมทราบว่าการรักษาจะต้องใช้วิธีผ่าตัดเท่านั้น ใช่ไหมครับ หรือพอจะมีวิธีใดบ้างที่ไม่ต้องผ่าตัด แล้วเราสามารถที่จะรักษาเองโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะครับ 

ตอบ ๑. ไม่จริงครับ การจะนุ่งหรือไม่นุ่งกางเกงในตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคไส้เลื่อน แต่ประการใด
๒. สาเหตุของการเกิดไส้เลื่อน อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ซึ่งอาจเป็นบริเวณแผลผ่าตัดที่ท้องหรือเมื่อมีอายุมากขึ้น อีกกรณีหนึ่งอาจเป็นจากช่องที่ต่อระหว่างเยื่อบุช่องท้องกับถุงอัณฑะปิดไม่สนิท จึงทำให้น้ำในช่องท้องหรือลำไส้ไหลเข้าไปอยู่ในช่องนี้เกิดเป็นไส้เลื่อนขึ้นมาได้
๓. การรักษาให้หายขาดคือการผ่าตัดเท่านั้น